Decizia CCR si efectele acesteia fata de examenele aflate in derulare

Precizari MAI pentru Prolex.Tv:

Potrivit comunicatului de presă din data de 08.05.2018, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, având următorul conținut: „Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.” Întrucât, în speță, a fost criticată reglementarea privind ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3), Curtea a reținut ca obiect al excepției dispozițiile art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002.

În ceea ce privește efectele „deciziei cu privire la concursurile de recrutare și selecționare care s-au desfășurat deja, dar care nu s-au finalizat prin emiterea unui act administrativ de numire”, precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 147   alin. (1) din Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile din legile (…), constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

Referitor la „organizarea concursurilor” menționăm că aspectele procedurale cu privire la concursurile și examenele prevăzute de Legea nr. 360/2002 sunt stabilite, la nivel infralegal, în temeiul art. 741 lit. a) din Legea nr. 360/2002 (introdus de pct. 27 al art. I din O.u.G. nr. 21/2016[1]), și nu al art. 10 alin. (5).

În context, de menționat este și faptul că forma Statutului polițistului, analizată de Curtea Constituțională, era anterioară modificărilor aduse prin O.u.G. nr. 21/2016 și prin Legea nr. 118/2017[2], iar aspectele criticate au fost reglementate prin actele normative menționate.

În aceste condiții, apreciem că decizia Curții Constituționale nu produce efecte asupra procedurilor demarate și nefinalizate înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

În considerarea aspectelor anterior prezentate, decizia nu produce impact nici asupra „deficitului de personal”, procedura de ocupare a posturilor de execuție vacante fiind prevăzută, în temeiul art. 741 lit. a) din Legea nr. 360/2002, de cadrul normativ subsecvent, în limitele condițiilor și criteriilor deja reglementate de lege.

Precizăm, că în prezent se află în procedură de transparență publică,  proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului în care sunt avute în vedere și considerentele prezentate în comunicatul Curții Constituționale a României din 8 mai 2018 cu privire la decizia adoptată, cu incidență asupra art. 10 alin. (5) din Legea 360/2002 privind statutul polițistului.

 

 

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

[1] pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

[2] privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii  nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Comentarii

comentarii