Motivarea modificarii statutului. In ce servicii se va reflecta actualizarea cotizatiei.

Care sunt modificările Statutului şi ce au rezolvat?

 

 

 1. Problema: Denumirea sindicatului nu reprezenta toate categoriile profesionale ale membrilor înscrişi în sindicat.

Soluţie: Noua denumire a sindicatului este Sindicatul Naţional Pro Lex.

 

 1. Problema: Serviciile sindicale oferite membrilor au scăzut considerabil din 2007 până în prezent. Avocaţii nu mai fac faţă numărului mare de procese aflate pe rol. Multe acţiuni au fost întârziate din lipsă de angajaţi la compartimentul juridic. Cu salariul/fondurile din 2007 nu poţi să trăieşti/funcţionezi, în aceleaşi condiţii, în 2019.
2007-2009 2019
Număr sindicate în Poliţie: 2 Număr sindicate în Poliţie: aprox. 40
Cotizaţia 12 lei, în condiţiile în care salariul minim era de 390 lei Cotizaţia 12 lei, în condiţiile în care salariul minim este de 2080. Dacă am fi actualizat, cotizaţia ar fi însemnat astăzi 60 lei. În concluzie, sindicatul avea in 2018 1/5 din fondurile din anul 2007
Lideri şi colaboratori angajaţi pentru categoria Poliţie: 7;

Lideri şi colaboratori angajaţi pentru categoria Poliţie locală: 3

Lideri şi colaboratori angajaţi pentru categoria Poliţie: 2;

Lideri şi colaboratori angajaţi pentru categoria Poliţie locală: 2

Plăteam chirie pentru punctul de lucru Am plătit ocazional, însă din anul 2019 se schimbă situaţia şi vom fi nevoiţi să plătim chirie.
Afiliaţi şi plăteam cotizaţie la Confederaţia „Frăţia”, cea mai mare confederaţie din România Suntem afiliaţi la Confederaţia Meridian
Afiliaţi şi plăteam cotizaţie la Consiliul European al Sindicatelor din Poliţie Nu mai suntem afiliaţi la Consiliul European al Sindicatelor din Poliţie
Numărul membrilor din Poliţie şi Poliţie de frontieră: aprox. 12.000 -15.000

Numărul membrilor în Poliţia locală: aprox. 48 (în 2007)

Numărul membrilor din ANAF: aprox. 500 (în 2007)

Numărul membrilor din poliţie: din 8355, doar aprox. 5000 cotizanţi

Numărul membrilor din Politia de frontieră: 845

Numărul membrilor în Poliţie locală şi Primării: 7146

Numărul membrilor din ANAF: 1251

Salariile angajaţilor erau conform valorii de piaţă Salariile au fost „îngheţate” de mai mulţi ani, 6 persoane sunt plătite cu 1500 lei (pe drepturi de autor)
Preşedinţi executivi  şi vicepreşedinţi executivi poliţişti în majoritatea judeţelor Preşedinţi executivi poliţişti în câteva judeţe, vicepreşedinţi executivi poliţişti mult mai puţini decât preşedinţii executivi;

Lideri poliţişti locali în aproape toate judeţele, în majoritatea municipiilor de judeţ.

Membri în Bucureşti: 3400 Membri în Bucureşti: aprox. 1100
Activităţi ale sindicatului în 2007-2009:

–       Procese indiferent de numărul solicitărilor;

–       Donaţii de calculatoare si imprimante (zeci de bucăţi);

–       Ajutoare materiale pentru amenajarea şi dotarea birourilor;

–       Mitinguri;

–       Cadouri de sărbători;

–       Acţiuni de socializare;

–       Motivarea liderilor performanţi;

–       Deplasări ale liderilor in teritoriu;

–       Ajutoare materiale pentru deces, îmbolnăviri membri, soţ/soţie şi copii;

–       Asigurare din accidente prin Generali;

–       Revista 12000 exemplare;

–       Contracte cu un cabinet de avocatură şi un avocat la sediu;

–       Contracte de colaborare cu avocaţi în majoritatea judeţelor;

–       Ajutoare pentru sportivi;

–       Donaţii echipamente sportive pentru grupele sindicale şi sportivi;

–       Deconturi pentru cheltuielile de transport ale liderilor în teritoriu;

–       Acţiuni caritabile;

–       Trupă de muzică cu apariţii Tv.

–       Insigne aurite;

–       Legitimaţii tip card fabricate în Italia

Activităţi ale sindicatului în 2018:

–    Procese, în funcţie de capacitatea umană de a le gestiona;

–    Ajutoare materiale pentru deces, îmbolnăviri soţ/soţie şi copii din 2%

–    TV online;

–    Contract cu doi avocaţi

 

Efecte ale reducerii activităţilor şi serviciilor

Reducerea comunicării între lideri şi membri, între liderii din teritoriu şi liderii suspendaţi din funcţie pentru activitate sindicală
Neîndeplinire tuturor obiectivelor statutare propuse
Scăderea numărului de membri
Scăderea gradului de satisfacţie ale membrilor şi scăderea încrederii în sindicat
Creşterea volumului de muncă per angajat, la acelaşi venit salarial neactualizat.
Concluzie: membrii au aderat fiind mulţumiţi de servicii şi beneficii, indiferent de cuantumul cotizaţiei şi s-au retras când au fost reduse aceste beneficii, deşi cotizaţia este 1/5 din valoarea din momentul aderării

 

 

Măsuri pentru redresarea situaţiei

Asigurarea resursei financiare prin actualizarea parţială a cotizaţiei la 25 lei
Îmbunătăţirea actului managerial prin cooptarea unor persoane din toate categoriile profesionale, capabile să analizeze, să ia şi să-şi asume decizii
–       Creşterea numărului de activităţi sindicale şi beneficii.

–       Dezvoltarea unui portofoliu de parteneri care, prin reduceri la bunuri şi servicii, membrii amortizează cotizaţia şi ies în câştig. La acest moment avem deja reduceri la carburant, gaz, curent, asigurări, turism, alte bunuri şi servicii

Reduceri Prolex Pentru oferta completa si actualizata, accesati site-ul prolex.ro/avantaje

–       Toţi membrii beneficiază de asigurări pentru deces din orice cauză, fracturi sau internări la Allianz. Asigurarea se suportă din cotizaţie şi intră în vigoare de la data comunicării formularului de acceptare.

Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate de la Allianz, membrii trebuie să trimită formularul ataşat, copie CI şi dovada reţinerii cotizaţiei.

Formular pentru asigurare ALLIANZ

– Asigurarea asistentei juridice gratuite, la cererea membrilor si la recuperarea drepturilor salariale constatate de sindicat ca fiind neacordate. Onorariul unui avocat pentru un singur proces, indiferent de solutia pronuntata de instanta, este intre 1600-2000 lei. Pro Lex are avocati cu experienta si asigura asistenta juridica indiferent de numarul proceselor.

Creşterea nivelului de educaţie organizaţională
Recompensarea liderilor performanţi
Creşterea numărului de angajaţi care să lucreze pentru sindicat
Creşterea gradului de informare şi comunicare
Excluderea celor ce fac demersuri/opoziţie faţă de măsurile de redresare.

 

 

 1. Problema: sediul social era într-un apartament, la părinţii unui lider. Unul dintre părinţi a decedat, imobilul face parte din masa succesorală şi nu mai poate să fie gravat de sarcini (comodat).

Soluţie: Am mutat sediul social la aceeaşi adresă cu biroul sindicatului din Piaţa Romană, în acelaşi imobil cu sediul Confederaţiei Meridian, unde avem tot etajul 8, parterul pentru studioul Prolex.Tv şi sală de conferinţe.

 

 1. Problema: Incertitudinea calităţii de membri a persoanelor cărora nu li se reţinea cotizaţia de către instituţie. Lipsa unor prevederi de sancţionare a membrilor care denigrează sindicatul şi liderul grupei sindicale.

Soluţie: Am reglementat criteriile de pierdere a calităţii de membru.

 

 1. Problema: Imposibilitatea practică de a se întruni Biroul executiv şi Adunarea Generală. Şedinţele anuale ale liderilor nu erau ale organelor de conducere. Biroul executiv cuprindea toţi liderii din toate categoriile profesionale (în total, peste 300 de lideri). Nu toate categoriile profesionale erau reprezentate în sindicat.

Soluţie: S-a reglementat posibilitatea realizării întâlnirilor prin reprezentarea tuturor membrilor absenţi prin intermediul liderilor prezenţi.

Votul în Comitetul Director se poate exprima şi prin fax, e-mail, telefon.

Toate categoriile profesionale sunt reprezentate în Comitetul Director.

Liderii cu peste 400 de membri au calitatea de membri de drept în Comitetul Director.

 

 1. Problema: în situaţia vacantării funcţiei de preşedinte, sindicatul intra în blocaj, atât în ceea ce priveşte convocarea Adunării Generale şi a Comitetul Director, dar mai ales, în ceea ce priveşte reprezentarea organizaţiei la instanţă, bancă şi raporturile cu terţii.

Soluţie: Statutul cuprinde reglementări cu privire la situaţia interimatului.

 

 1. Problema: Există discuţii cu privire la data dobândirii sau pierderii calităţii de lider, de la data îndeplinirii prevederilor statutare sau de la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti.

Soluţie: Statutul stabileşte faptul că dobândirea şi pierderea calităţii de membru se face de la data emiterii deciziei preşedintelui de numire în funcţiile respective.

 

 1. Alte prevederi: Stabilirea nivelului maxim al drepturilor salariale acordate angajaţilor şi liderilor suspendaţi pentru activitate sindicală.

Statutul Sindicatului Pro Lex consolidat la 14.11.2018

Hotararea judecatoreasca prin care se dispune inscrierea modificarilor in Registrul special

 

 

 

Motive şi criterii de motivare a liderilor performanţi

 

Liderii de sindicat sunt aleşi şi investiţi cu încrederea membrilor. Reprezentarea membrilor la nivelul instituţiei, sesizarea problemelor profesionale şi salariale, completarea împuternicirilor pentru instanţă, comunicarea cu reprezentanţii din cadrul Comitetului Director, se realizează prin liderii grupelor sindicale. Activitatea acestora este exclusiv voluntară şi pentru munca acestora merită aprecierea şi respectul cuvenit. Cu cât organizaţia este mai mare, cu atât timpul alocat activităţilor sindicale este mai mare. În aceste condiţii, realitatea a demonstrat că existenţa unor forme de motivare a liderilor performanţi este esenţială pentru membrii şi organizaţia sindicală.

 

Pro Lex are în vedere motivarea liderilor performanţi prin asigurarea unor sejururi la munte sau la mare, prin reduceri mai mari la bunuri şi servicii, inclusiv asigurări de sănătate sau bunuri.

Modalităţile de motivare, inclusiv durata sejurului, vor fi diferite în funcţie de implicarea şi realizările liderilor.

Studiile specialiştilor au arătat că oamenii, conştient sau nu, îşi doresc să obţină admiraţia din partea semenilor. Aceleaşi studii au relevat faptul că cele mai mari satisfacţii vin din activităţile umanitare, voluntare.

Asocierea este cea mai eficientă şi economică metodă de rezolvare a problemelor profesionale şi de obţinere a unor beneficii la bunuri şi servicii.

Pro Lex nu şi-a propus să reprezinte asocierea unor cotizanţi, ci a unor membri activi. În opinia Pro Lex, membrii activi au cultură organizaţională, sunt informaţi cu privire la activităţile sindicatului, sesizează problemele profesionale, oferă soluţii la diferite probleme de interes sindical, sunt abonaţi la pagina de Facebook, la canalul de Youtube prolex.tv, accesează site-ul prolex.ro şi beneficiile la partenerii sindicatului.

Orice persoană interesată să se implice în activitatea sindicală este apreciată, consiliată şi susţinută de membrii Comitetului director sau liderii cu experienţă.

 

Criterii propuse pentru stabilirea motivării liderilor de sindicat:

 

Obligatorii:

 • Să aibă o situaţie actualizată a membrilor cotizanţi, a problemelor sesizate şi soluţionate, a proceselor în care membrii au calitatea de reclamanţi, a membrilor care au direcţionat procentul de 2% din impozit, a cardurilor de reduceri la carburant sau alte produse, precum şi seriile acestora etc.
 • Participare la şedinţele sindicale;
 • Informat cu privire la acţiunile sindicale (abonat la Facebook şi canalul de Youtube, gestionează grup de socializare);

De performanţă:

 • Numărul membrilor pentru care desfăşoară activitate sindicală;
 • Contribuţia la creşterea grupei sindicale;
 • Contribuţia la dezvoltarea portofoliului de parteneri;
 • Numărul membrilor care au participat la acţiuni de protest;
 • Deplasări la alte grupe sindicale pentru susţinerea liderilor;
 • Interviuri şi declaraţii date în mass-media;
 • Numărul formularelor 230 (de direcţionare a procentului de 2%) depuse pentru atragerea de fonduri pentru membrii aflaţi la nevoie;
 • Numărul reprezentărilor membrilor în comisiile de disciplină sau la concursuri;
 • Numărul hotărârilor judecătoreşti/precedente utile pentru categoria profesională pe care o reprezintă

 

Situaţia criteriilor, ponderea acestora şi metodele de motivare vor fi stabilite şi definitivate de catre membrii Comitetului Director.

Comentarii

comentarii