Alti politisti locali care se intorc la munca dupa reorganizarea de la PLS4

I.

Tribunalul Bucuresti

Nr. unic (nr. format vechi) :
27522/3/2018
Data inregistrarii
10.08.2018
Data ultimei modificari:
22.02.2019
Sectie:
Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie:
Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual:
Fond

Părţi
Nume
Calitate parte
CATANĂ ELISABETA GABRIELA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX”
Reclamant
PRIMARUL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI
Pârât
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI
Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ A SECTORULUI 4 BUCUREŞTI
Pârât
STANCU MARIUS
Pârât

Şedinţe
11.02.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: C27 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate ca neîntemeiată. Admite excepţia de nelegalitate şi constată nelegalitatea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.7 din 31.01.2018 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 4. Respinge exceptia autorităţii de lucru judecat raportat la capătul 4 ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Dispune anularea Deciziei nr. 211 din 08.03.2018 emisă de Direcţia Generală de Poliţie Sector 4. Dispune reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior. Obligă pârâtul Primarul Sectorului 4 Bucureşti la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta până la reintegrarea în funcţia publică deţinută. Dispune suspendarea executării Deciziei nr. 211 din 08.03.2018 emisă de Direcţia Generală de Poliţie Sector 4 până la soluţionarea definitivă a cauzei. Executorie de drept cu privire la capătul de cerere având ca obiect suspendare executare act administrativ. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii cu privire la capătul de cerere având ca obiect suspendare executare act administrativ. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii cu privire la celelalte capete de cerere. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi, 11.02.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396, alin.2 cod proc. civ.
Document: Hotarâre  832/2019  11.02.2019

 

II.

Nr. unic (nr. format vechi) : 27624/3/2018
Data inregistrarii 13.08.2018
Data ultimei modificari: 12.02.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
MATACHE CORNELIU ION PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant
PRIMARUL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 4 BUCUREŞTI Pârât
STANCU MARIUS Pârât

 

Şedinţe

07.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C35 Fond-CA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia de nelegalitate şi constată nelegalitatea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7 din 31.01.2018 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 4. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Respinge capetele de cerere având ca obiect anularea Deciziei nr. 253/2018 a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 şi reintegrarea în funcţia publică formulate în contradictoriu cu pârâtului Consiliul Local Sector 4 Bucureşti ca fiind introduse împotriva unei persoană fără calitatea procesuală pasivă. Anulează Decizia nr. 253/08.03.2018 emisă de pârâta Direcţia Generală de Poliţie Sector 4. Dispune reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior. Obligă pârâtul Primarul Sectorului 4 Bucureşti la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul până la reintegrarea în funcţia publică deţinută. Respinge cererea de suspendare a Deciziei nr. 223 din 08.03.2018 emise de Direcţia Generală de Poliţie Sector 4 pentru autoritate de lucru judecat. Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, care se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.02.2019.
Document: Hotarâre  764/2019  07.02.2019
29.01.2019

 

III.

29.01.2019Ora estimata: 09:00
Complet: C35 Fond-CA
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07.02.2019. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 29.01.2019.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    29.01.2019

Comentarii

comentarii