Propunerea Pro Lex de modificare a OUG 114/2018 ref la sporurile bugetarilor

Nr. 127496/20.12.2019

 

 

Guvernul României

Domnului Ludovic Orban, prim-ministru

 

 

Având în vedere intenția declarată a membrilor guvernului de a-și asuma răspundere pentru un proiect de lege de modificare a OUG nr. 114/2018;

Având în vedere faptul că acest OUG cuprinde prevederi discriminatorii între funcționari publici ce lucrează în aceleași condiții, dar care primesc drepturi diferite;

Având în vedere declarațiile publice cu privire la plafonarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă;

 

Prin prezenta, Sindicatul Național  Pro Lex, organizație care reprezintă interesele a peste 15.000 de salariați din administrația publică centrală și locală, vă solicită să analizați și să dispuneți următoarele:

  1. Eliminarea discriminării prevăzute la art. 35 prin modificarea acestuia după cum urmează:

 

Text OUG nr. 114/2018 Propunere Pro Lex
1 Art. 35 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţie aferente lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenit(ă). (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, personalul poliției locale, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţie aferente lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenit(ă).
2  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă), proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, personalul poliției locale, precum şi de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă), proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

 

Argumente:

Personalul poliției locale lucrează în aceleași condiții ca și personalul exceptat de la prevederile art. 35 alin.1, respectiv în ture sau ore suplimentare, de multe ori în echipe mixte sau în colaborare cu funcționarii cu statut special – polițiști. Întrucât numărul orelor suplimentare este foarte mare și nu pot fi compensate cu timp liber corespunzător din cauza caracterului continuu al activității, personalul poliției locale lucrează, fără plată, mai multe ore decât limita prevăzută de lege. Acest lucru este în contradicție cu Directiva CEDO 2000/78/CE, pe de-o parte, și generează probleme medicale din cauza nerefacerii capacității de muncă, pe de altă parte.

 

  1. Neplafonarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă

Sporul se acordă în cuantum diferit, în funcție de numărul factorilor de risc.  Prin plafonarea cuantumului nu se elimină și durate de expunere, intensitatea și mecanismul de acțiune al factorii de risc. O plafonare a compensării muncii în condiții periculoase sau vătămătoare printr-un spor plafonat, ar contrazice principiul gradualității pericolului și compensării aferente. Acest lucra se traduce prin acordarea aceleași compensații către doi angajați care lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare diferite.

 

Întrucât în mass-media și mediul on-line apar multe informații potrivit cărora Guvernul pregătește măsuri de scădere a veniturilor salariale aflate în plată, ceea ce este în contradicție cu cele declarate public de către dvs în calitate de președinte al Partidului Național Liberal „nu vor exista tăieri salariale și niciun venit nu va scădea”, apreciem ca sunt necesare precizări oficiale în acest sens.

 

Cu deosebită considerație,

 

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii