Propunerile Pro Lex pentru situatia reorganizarii MAI

ACORD

privind protecția salarială și profesională a angajaților afectați de reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne

 

 

Părțile

Ministerul Afacerilor Interne prin ministru Vela Ion Marcel

și sindicatele reprezentative

 

Obiectul acordului

Stabilirea criteriilor de repartizare a funcțiilor și a personalului în cadrul posturilor aferente structurilor reorganizate.

 

Scopul reorganizării

Eficientizarea activității autorității.

Metoda de eficientizare este reorganizarea activității autorității și a instituției publice.

 

Temeiul de drept al reorganizării

Art. 518 din Legea nr. 57/2019 Codul administrativ

 

”(1) În caz de reorganizare a activității autorității sau instituției publice, funcționarii publici vor fi numiți în noile funcții publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele cazuri: 

a) se modifică atribuțiile aferente unei funcții publice mai puțin de 50%;

b) sunt reduse atribuțiile unui compartiment;

c) este schimbată denumirea funcţiei publice fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice;

d) intervin modificări în structura compartimentului.

   (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii: 

a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public;

b) îndeplinirea condiţiilor specifice stabilite pentru funcţia publică;

c) să fi desfăşurat activităţi similare.

   (3) În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează examen de către autoritatea sau instituţia publică. Examenul se organizează anterior emiterii preavizului. 

   (4) Funcţionarii publici care sunt declaraţi admişi în urma examenului prevăzut la alin. (3) sunt numiţi în noile funcţii publice, iar funcţionarii publici care sunt declaraţi respinşi sunt eliberaţi din funcţie potrivit art. 519 alin. (1) lit. c), cu respectarea dreptului de preaviz. 

   (5) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. (…)

 

Măsuri pentru protecția profesională și salarială a angajaților

 1. Structurile nou înființate vor prelua posturile vacante din cadrul altor structuri;
 2. După alocarea funcțiilor vacante, completarea statelor de funcții ale structurilor nou înființate se va face prin distribuirea funcțiilor de același nivel, încadrate cu personal, existente la structurile supuse organizării, astfel încât reorganizarea să nu conducă la retrogradarea în funcție și reducerea drepturilor salariale.
 3. Agenții de poliție care beneficiază de sume compensatorii în echivalentul sporului de 25% pentru studii superioare, nu vor fi afectați de redistribuirea acestora pe funcțiile nou înființate.
 4. Asigurarea funcțiilor personalului ale căror raporturi de serviciu sau de muncă sunt suspendate în condițiile codului administrativ.
 5. Asigurarea funcțiilor personalului care îndeplinesc serviciului militar în termen ori pentru concentrare, conform art. 73 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.
 6. Menținerea în funcții a polițiștilor aflați în perioada de tutelă, în cadrul structurii reorganizate dar nu și desființate.

 

Drept de preemțiune în ocuparea funcțiilor nou înființate

Personalul care este unic întreținător de familie;

 

Criterii de ocupare a funcțiilor nou înființate

 1. Funcțiile nou înființate se vor ocupa în următoarea ordine:
 2. Personalul care are domiciliul în localitatea unde se află sediul unității nou înființate, dacă a solicitat mutarea;
 3. Personalul care a solicitat mutarea în localitatea unde se află sediul unității nou înființate, dar nu are domiciliul în acea localitate;
 4. Personalul care a ocupat funcții de conducere ce au fost desființate în urma reorganizării;
 5. Personalul care a absolvit cursuri în specialitatea studiilor necesare ocupării postului nou înființat.
 6. Concurs de departajare.
 7. Regulamentul concursului de departajare în vederea ocupării funcțiilor se aprobă prin ordin al ministrului.

 

Nota:

Propuneri si observatii pot fi transmise pe office@prolex.ro

In data de 15.01.2020 ora 13 are loc intalnirea dintre ministru si sindicate pe tema reorganizarii MAI.

Comentarii

comentarii