Tribunalul Ilfov: Obligă DGPMB să recalculeze salariul de functie al reclamantului, începând cu data de 04.04.2016, în sensul de a-l echivala cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără adaosuri

Nr. unic (nr. format vechi) : 30023/3/2019
Data inregistrarii 29.01.2020
Data ultimei modificari: 03.08.2020
Sectie: Secţia Civilă
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
TUDOSE COSMIN PRIN SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX Reclamant
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Pârât

 

Şedinţe

28.07.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: F17
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite actiunea formulată de reclamantul Tudose Cosmin prin SINDICATUL NATIONAL PRO LEX în contradictoriu cu pârâtul Directia Generală de Politie a Mun. Bucuresti.Obligă pârâtul să recalculeze salariul de functie al reclamantului, începând cu data de 04.04.2016 (trei ani înainte de data introducerii cererii de chemare în judecată), în sensul de a-l echivala cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără adaosuri reprezentând cuantumul unor drepturi ce au fost incluse în salariul de functie potrivit Legii nr. 330/2009 si cuantumul sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului, începând cu data de 04.04.2016, sporurile si celelalte drepturi salariale (indemnizatii, compensatii) la salariul de functie echivalat cu salariul minim brut pe tară garantat în plată, fără adaosuri.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului diferenta dintre salariul de functie recalculat fără adaosuri si cel acordat efectiv, precum si diferenta dintre sporurile si celelalte drepturi salariale (indemnizatii, compensatii), calculate la salariul de functie recalculat fără adaosuri si sporurile si celelalte drepturi salariale acordate efectiv, începând cu data de 04.04.2016, sumele urmând a fi actualizate cu indicele de inflatie la data plătii efective.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului dobânda legală penalizatoare, calculată la sumele constând în diferentele de drepturi salariale, de la data exigibilitătii plătii diferentelor de drepturi si până la data plătii efective a acestora. Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Ilfov. Pronuntată astăzi, 28.07.2020, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor, prin intermediul grefei instantei.
Document: Hotarâre  1962/2020  28.07.2020

Comentarii

comentarii