Tribunalul Bucuresti:Reintegrează pe membrul de sindicat al reclamantului Sindicatul National Pro Lex, numitul Ban Gheorghe în funcţia publică deţinută anterior

Nr. unic (nr. format vechi) : 16478/3/2020
Data inregistrarii 09.07.2020
Data ultimei modificari: 19.10.2020
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX Reclamant
PRIMARUL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Pârât

 

Şedinţe

01.10.2020
Ora estimata: 14:50
Complet: C34 Fond-CA
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL „PRO LEX”, cu sediul în …, în numele membrului de sindicat Ban Gheorghe, în contradictoriu cu pârâtul Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în ….

Anulează dispoziţia nr. 337, emisă de Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti la data de 30.01.2020. Reintegrează pe membrul de sindicat al reclamantului SINDICATUL NAŢIONAL „PRO LEX”, numitul Ban Gheorghe în funcţia publică deţinută anterior.

Obligă pe pârâtul Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti să plătească numitului Ban Gheorghe o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începând cu data eliberării din funcţia publică până la data reintegrării în funcţia publică deţinută anterior. Admite cererea reclamantului SINDICATUL NAŢIONAL „PRO LEX”, de obligare a pârâtului Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti la plata cheltuielilor de judecată.

Obligă pe pârâtul Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti la plata către reclamantul SINDICATUL NAŢIONAL „PRO LEX” a sumei de 2375 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronuntată, astăzi, 01.10.2020, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: Hotarâre  4546/2020  01.10.2020

Comentarii

comentarii