TMB: Obligă pârâţii PS4 la reintegrarea reclamantei TEBBICHE LUISA ADI în funcţia publică deţinută anterior

Tribunalul Bucuresti

Nr. unic (nr. format vechi) : 19078/3/2018*
Data inregistrarii 15.01.2020
Data ultimei modificari: 06.11.2020
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: anulare act administrativ
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
TEBBICHE LUISA ADI Reclamant Reclamant
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ A SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ A SECTORULUI 4 BUCUREŞTI – PRIN PRIMARUL SECTORULUI 4 BUCUREŞTI Pârât Pârât
PRIMARUL SECTORULUI 4 BUCURESTI Pârât parat
STANCU MARIUS Pârât PARAT

 

Şedinţe

30.10.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: C4 Fond-CA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Primarul Sectorului 4 Bucureşti, ca neîntemeiată. Respinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată. Respinge excepţia de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Bucureşti nr.7/31.01.2018, invocată în dosarul conexat nr.24200/3/2018, ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunile conexate.

Anulează Decizia nr.188/08.03.2018, emisă de pârâta Direcţia Generală de Poliţie Locală a Sectorului 4 Bucureşti.

Obligă pârâţii la reintegrarea reclamantei în funcţia publică deţinută anterior.

Obligă pârâţii la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, începând cu data de 16.04.2018 şi până la reintegrarea efectivă în funcţia publică deţinută.

Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Deciziei nr.188/08.03.2018, până la soluţionarea definitivă a cauzei.

Respinge în rest acţiunile conexate, ca neîntemeiate. Respinge cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecată cu onorariul de avocat din dosarul iniţial nr.19078/3/2018, ca neîntemeiată. Ia act că reclamanta îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată cu onorariul de avocat pentru rejudecare în dosarul nr.19078/3/2018* pe cale separată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare pentru acţiunile conexate şi cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare pentru cererea de suspendare, ce se va depune, în caz de formulare, la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată astăzi, 30.10.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  5483/2020  30.10.2020

Comentarii

comentarii