Spor de suprasolicitare neuropsihica pentru cadrele didactice din scolile de politie

Nr. 2335/05.08.2021

 

 

Către,

Ministerul Afacerilor Interne

 

 

Vă solicităm să inițiați procedurile specifice pentru acordarea sporului prevăzut de Legea nr. 153/2017, Anexa I, Capitolul I, art. 16, pentru personalul didactic de predare, formatorilor și instructorilor din școlile și centrele de formare ale M.A.I., folosind mecanismul instituit de art. 13, Secțiunea a 2-a, Capitolul II, Anexa VI din Legea nr. 153/2017.

În motivarea solicitării noastre arătăm faptul că O.M.A.I. nr. 49/2018 ce modifică O.M.A.I. nr. 23/2015, art. 12 alin. 2) lit. ”c” și “d” prevede că există solicitare psihică intensă pentru această categorie de personal.

 

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

 

*– Pentru personalul didactic de predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.)

** – (1) Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizații și alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică și personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil care se află în situații similare, indiferent de tipul unității în care își desfășoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

*** – (art. 12. alin. (2) Evaluarea psihologică efectuată cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă se realizează în următoarele cazuri: c) îndeplinirea funcțiilor didactice, cu excepția celor din învățământul superior; d) îndeplinirea atribuțiilor specifice instructorilor de ordine publică, precum și a formatorilor;).

Comentarii

comentarii