Propunere de reglementare a functiilor publice de conducere specifice pt politia locala

Nr. 2811/23.09.2021

 

Către

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Doamnei președinte Violeta Vijulie

 

Având în vedere proiectul de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, publicat pe site-ul ANFP în transparență decizională, având în vedere mesajul dvs postat pe pagina de Facebook a instituției de invitație spre consultare, prin prezenta vă solicităm să modificați anexa proiectului prin adăugarea la funcțiile publice specifice și funcțiile publice de conducere din cadrul structurilor de poliție locală care au în subordine funcții publice specifice de execuție de polițiști locali, din următoarele considerente:

  • 383 din OUG nr. 57/2019 (3)Funcțiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific unor autorități și instituții publice, în vederea realizării competențelor lor specifice, sau care necesită competențe și responsabilități specifice.
  • Atribuțiile și responsabilitățile celor ce conduc polițiștii locali au caracter specific pentru care se impun competențe și responsabilități specifice;
  • Toate funcțiile de conducere din structurile de poliție ale MAI sunt încadrate cu polițiști, deci sunt funcții publice specifice;
  • Funcționarii publici ce ocupă funcții publice de conducere în cadrul structurilor de ordine publică și circulație pe drumurile publice, au urmat cursuri de specialitate în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.
  • Funcționarul public încadrat pe o funcție publică specifică de polițist local pierde vechimea în specialitatea de polițist local și, implicit, încadrarea activității în condiții de muncă deosebite sau speciale, pe durata ocupării temporare a unei funcții publice de conducere.
  • Funcțiile publice de conducere din cadrul structurilor de poliție locală care au în subordine funcții publice specifice de execuție de polițiști locali sunt, în prezent, funcții publice de conducere specifice, beneficiind de legitimație de poliție locală, norma de echipament specifică polițiștilor locali, norma 6 de hrană și încadrarea activității în condiții de muncă deosebite sau speciale, similar funcțiilor publice de conducere specifice din structurile de poliție din cadrul MAI. Spre exemplu, în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin HG nr. 1332/2010, în anexa 2, litera C sunt prevăzute însemnele distinctive de ierarhizare a polițiștilor locali cu funcții publice de conducere, respectiv: șeful poliției locale, adjunctul șefului, șeful de serviciu și șeful de birou sau compartiment, deci rezultă clar faptul că acestea sunt funcții publice specifice de polițiști locali.

 

Cu deosebită considerație,

Președinte

Vasile Lincu

 

 

Comentarii

comentarii