Tribunalul Bucuresti: Obliga IGPR să emită actele prin care să recalculeze salariul de bază şi sporurile de care beneficiază reclamanta Tudosie, la nivelul maxim al acestor drepturi salariale acordat în cadrul categoriei profesionale

Nr. unic (nr. format vechi) : 3740/2/2020
Data inregistrarii 05.05.2021
Data ultimei modificari: 28.10.2021
Secțiune: SECTIA CMASCAF
materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) REJUDECARE, cerere abtinere
Stadiu procesual: Pasionat

 

Părţi

Nume Calitate parte
TUDOSIE OANA ANA MARIA prin SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX Reclamant
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Pârât

 

Şedinţe

28.10.2021
Ora estimata: 09:15
Complet: C4 CAF
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru perioada anterioară datei de 04 aprilie 2016.

Admite în parte, acţiunea formulată de Sindicatul Naţional Pro Lex în numele şi pentru membrul de sindicat: Tudosie Oana Ana Maria în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Obligă pârâtul să emită actele prin care să recalculeze salariul de bază şi sporurile de care beneficiază reclamantul membru de sindicat Tudosie Oana Ana Maria, la nivelul maxim al acestor drepturi salariale acordat în cadrul categoriei profesionale, respectiv familiei ocupaţionale, începând cu data de 04 aprilie 2016, pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau specialitate.

Obligă pârâtul plătească membrului de sindicat Tudosie Oana Ana Maria, diferenţele drepturilor salariale rezultate dintre salariul încasat şi cel cuvenit , la nivel maxim al salariului de baza/indemnizaţiilor de încadrare pentru fiecare funcţie, grad, treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau specialitate, potrivit funcţiilor similare aflate la nivel maxim stabilit in cadrul IGPR , ţinând cont de studii si vechime , conform art. 1 alin. 5^1 din l. 71/2015, începând cu data de 04.04.2016 dar nu mai mult de data angajării , la zi , sume actualizate cu indicele de inflaţie calculate până la momentul plăţii efective, la care se adaugă dobânda legală.

Respinge pretenţiile anterioară datei de 04.04.2016, ca fiind prescris dreptul material la acţiune.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Teleorman.

Pronunţată astăzi 28.10.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  499/2021  28.10.2021

Comentarii

comentarii