Mitingul politistilor si reactia MAI

 

Comunicat MAI reactie la miting

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne are un dialog permanent, bazat pe transparență și încredere reciprocă cu toate organizațiile sindicale reprezentative la nivelul instituției.
Încă de la începutul anului trecut a fost constituit un grup special de dialog cu sindicatele condus de către un secretar de stat. De atunci, au avut loc nu mai puțin de 25 ședințe de dialog social, precum și 19 întâlniri cu sindicatele la care a participat conducerea MAI, la nivel de ministru sau secretar de stat.
Referitor la actualele proteste ale polițiștilor din data de 2 februarie a.c., facem următoarele precizări cu privire la demersurile realizate de conducerea MAI, până la acest moment, pentru rezolvarea problemelor ridicate de organizațiile sindicale:
Toate revendicările de natură financiară, respectiv aplicarea Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017, majorarea sporului de suprasolicitare neuropsihică, în cuantumul maxim prevăzut de lege, și indexarea pensiilor militare de stat, cu rata inflației au fost fundamentate și incluse în propunerea de buget pentru anul 2022 pe care MAI a înaintat-o Ministerului Finanțelor Publice. Acest demers a fost deja adus la cunoștința organizațiilor sindicale de către ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, în cadrul unei întâlniri care avut loc la finalul anului trecut.
De altfel, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae BODE, a susținut majorarea salariilor de bază ale angajaților MAI cu 1/4 din diferența rămasă până la salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021, la dezbaterea bugetului de stat în fața comisiilor reunite pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Parlamentul României și a comisiilor de Buget-Finanțe.
Totodată, astăzi, 2 februarie a.c., reprezentanții MAI au susținut în fața Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului României, amendamentele la Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență nr. 130/2021 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevăd acordarea majorării salariale conform Legii-cadru nr. 153/2017, amendamente care au trecut de Comisie.
De asemenea, precizăm că în privința pensiilor militare demersurile făcute de ministrul Afacerilor Interne, inițiator al amendamentului, se reflectă în majorarea pensiilor sub 2.500 de lei cu 10%, de la începutul anului, iar a celorlalte pensii cu rata inflației, demers de care se bucură astăzi peste 21.000 de beneficiari.
În ceea ce privește echipamentul polițiștilor, în urma discuțiilor cu sindicatele, dar și ținând cont de opiniile polițiștilor, anul trecut s-a avut în vedere îmbunătățirea calitativă a uniformelor polițiștilor. Banii necesari pentru norma de echipare sunt prevăzuți în bugetul anului 2022, urmând ca în funcție de evoluția procedurilor de achiziție, aceștia să fie acordați în bani sau în natură.
Pentru eficientizarea activității, în anul 2021, MAI a avut ca prioritate achiziționarea de mijloace de mobilitate terestră, armament și tehnică specială în valoarea de peste 50 milioane de lei. Totodată, au fost realizate și investiții în modernizarea sau reabilitarea sediilor în care își desfășoară activitatea personalul MAI, în valoare de aprox. 10 milioane de lei.
Menționăm că și în acest an vor continua lucrările pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și sunt prevăzute noi achiziții de tehnică și bunuri.
Pentru eficientizarea activităților structurilor MAI, în anul 2021 a fost demarată activitatea de implementare a măsurilor aprobate în “Concepția privind reducerea deficitului de personal din structurile de ordine și siguranță publică ale Ministerului Afacerilor Interne în perioada 2021 – 2025”, aceasta urmând să se desfășoare etapizat, potrivit termenelor de realizare stabilite.
Toate propunerile de acte normative, care au vizat activitățile și specificul MAI, au fost discutate de reprezentanții Ministerului în comisiile de dialog social cu reprezentanții sindicatelor și au fost organizate dezbateri publice pe subiectele de interes.
În continuare, conducerea MAI își exprimă disponibilitatea pentru dialog, subliniind faptul că revendicările sindicatelor constituie o prioritate a MAI.

Comentarii

comentarii