Tribunalul Prahova: obliga la acordarea sporului de dirigentie

Nr. unic (nr. format vechi) : 3196/105/2021
Data inregistrarii 09.07.2021
Data ultimei modificari: 26.04.2022
Sectie: Sectia I civilă
Materie: Litigii de muncă
Obiect: drepturi băneşti
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
SINDICATUL NAŢIONAL PRO LEX Reclamant
ŞCOALA GIMNAZIALĂ RAREŞ VODĂ PLOIEŞTI Pârât

 

Şedinţe

20.04.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: 12FCIV
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea precizată.

Obligă pârâta unitate de învăţământ la calculul şi plata diferenţelor salariale neacordate membrilor de sindicat vizaţi prin acţiunea introductivă, după cum urmează: – începând cu data de 01.01.2019 şi până la data la care salariul lor de bază devine egal sau mai mare decât cel stabilit potrivit legii nr.153/2017 pentru anul 2022, a diferenţelor salariale rezultate din neaplicarea majorărilor/creşterilor salariale de 10 % pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte/educator/învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul preşcolar, la salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022, din care se scade salariul de bază aferent lunii decembrie 2018, în limita tranşelor de majorare reglementate de art.38 alin.41 din legea nr.153/2017; – de la data la care salariul lor de bază devine egal sau mai mare decât cel stabilit potrivit legii nr.153/2017 pentru anul 2022 şi până la data de 01.06.2021, a diferenţelor salariale rezultate din neaplicarea majorărilor/creşterilor salariale de 10 % pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte/educator/învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul preşcolar, la salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022.

Obligă pârâta unitate de învăţământ la actualizarea acestor sume în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data plăţii efective, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferente acestor drepturilor băneşti, pentru aceeaşi perioadă. Respinge în rest acţiunea precizată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.04.2022.
Document: Hotarâre  1109/2022  20.04.2022

Comentarii

comentarii