Actiune pentru plata ratelor pentru locuința proprietate personală în echivalentul compensaţiei lunare pentru chirie

Cine beneficiaza:
Se încadrează pentru beneficiul acestui drept, polițiștul care a achiziționat o locuinţă proprietate personală, indiferent de localitate, prin credit ipotecar/imobiliar, înainte de 09.12.2018 și după, când se afla în situația de a îndeplini condițiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie potrivit art. 31 alin. (1) şi (11) din L 360/2002.


Documente necesare:

model imputernicire pentru rate bancare
copie CI,
copie Contract de vânzare-cumpărare imobil,
dispoziție de numire în funcție sau adeverință din care să rezulte calitatea de polițist la data achiziționării locuinței și în prezent;
contract de credit ipotecar/imobiliar,
dispoziție din care să rezulte dreptul la plata chiriei /recipisă salariu din care să rezulte plata compensației pentru chirie (înainte de data achiziționării imobilului)
dispoziție din care să rezulte dreptul la plata decontarea transportului/ înscris din care să rezulte decontarea transportului (înainte de data achiziționării imobilului)

Comentarii

comentarii