Actiune pentru acordarea indemnizatiei de hrana si sporului pentru conditii vatamatoare in concediul de odihna

Pro Lex a conceput actiune pentru recuperarea drepturilor asimilate salariului (indemnizatia de hrana si/sau sporul pentru conditii vatamatoare) neacordate in perioada concediului de odihna si concediului de odihna suplimentar).

Documente necesare actiunii:

Imputernicire pt reprezentare profesori

Adeverinta care sa cuprinda informatiile mentionate in adeverinta calitate profesor – model

copie CI

Comentarii

comentarii