Model de cerere pentru recalcularea pensiei potrivit L 223/2015 nemodificata

Către Casa de Pensii Sectorială Domnule Director, chestor de poliţie Lucian-Ioan MUNTEAN       Subsemnatul ____________________________, CNP _______________, domiciliat în _____________________________________________________, legitimat cu ________________, eliberat de _____________, cadru militar în rezervă, pensionat conform Deciziei nr. ________________, cu ultimul loc de muncă la _______________________________, prin prezenta  solicit  recalcularea  pensiei conform Legii nr. 223/2015, în forma […]