Model de cerere pentru recalcularea pensiei potrivit L 223/2015 nemodificata

Către

Casa de Pensii Sectorială

Domnule Director, chestor de poliţie Lucian-Ioan MUNTEAN

 

 

 

Subsemnatul ____________________________, CNP _______________, domiciliat în _____________________________________________________, legitimat cu ________________, eliberat de _____________, cadru militar în rezervă, pensionat conform Deciziei nr. ________________, cu ultimul loc de muncă la _______________________________, prin prezenta  solicit  recalcularea  pensiei conform Legii nr. 223/2015, în forma nemodificată prin OUG nr. 57/2015, luând ca bază de calcul 6 luni consecutive din perioada ultimilor cinci ani de activitate, cuprinsă între ______________________________________________.

În situaţia în care se constată diferenţe in minus,  între cuantumul pensiei stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015, în forma nemodificată prin OUG nr. 57/2015 şi cuantumul pensiei aflată în plată, vă rog să faceţi aplicarea art. 111, în sensul de a se păstra în plată cuantumul avantajos.

De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi cuantumul pensiei calculate potrivit Legii nr. 223/2015, în forma nemodificată prin OUG nr. 57/2015, precum şi cuantumul pensiei calculate potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările la zi.

În situaţia în care nu-mi calculaţi pensia potrivit Legii nr. 223/2015, în forma nemodificată prin OUG nr. 57/2015, vă solicit să-mi comunicaţi în scris  motivul necalculării.

În opinia mea, modificările aduse Legii nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015 sunt neconstituţionale şi nu trebuie luate în calcul.

 

 

Numele şi prenumele                                                                      Data

____________________                                                               ______________

Semnătura

___________________

 

__________________________________________

 

 

Nota Pro Lex:

ProLex va pune la dispozitia pensionarilor care au fost membri de sindicat, un model de actiune pentru obligarea institutiei la calcularea pensiei potrivit Legii nr. 223/2015 fara modificarile aduse prin OUG nr. 57/2015.

Cei interesati pot depune modelul de cerere atasat la Casa de Pensii Sectoriala.

La actiune se va atasa cererea de recalculare, raspunsul primit de la Casa de Pensii Sectoriala, dovada calitatii de pensionar militar.

Recomandam ca actiunile sa fie introduse pana la adoptarea legii de aprobare a OUG nr. 57/2015.

Comentarii

comentarii