Solicitare dezbatere publica proiect de modificare a HG nr. 520/2013

Către, Guvernul României               Având în vedere proiectul de act normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, anexat în copie prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi dacă acesta a fost adus la cunoştinţa publicului şi supus spre avizare autorităţilor publice interesate. În caz afirmativ, […]

Solicitare elaborare act normativ schimbare grupa de munca

Către, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice   Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor, vă rugăm să elaboraţi un proiect de act normativ care să permită încadrarea activităţii personalului vamal în categoria locurilor de muncă cu condiţii […]

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

proiect HG nota de fundamentare ORGANIGRAMA ANEXA 2 ANEXA 3

Solicitare efectuare redistribuire anterior recrutarii din sursa externa

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea redistribuirii funcţionarilor publici din corpul de rezervă pe funcţiile publice de execuţie temporar vacante, scoase la concursul organizat de […]

Prin noul OUG, toti functionarii publici vor fi salarizati la nivelul maxim al functiei/gradului profesional

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare   (…) ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul […]

Solicitare organizare examene promovare in grad profesional

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 125 din Hotârârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă anul acesta  veţi organiza examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii […]

Solicitare acordare spor conditii deosebite

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Direcţia Regională Vamală                         Având în vedere prevederile art. 12 alin.  (41) din Ordonanţa de urgenţă nr. 10 din 18/03/2004, privind Statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să efectuaţi formalităţile necesare astfel încât tot personalul vamal cu atribuţii de control fizic,  ale căror  locuri de […]

Tichetele de vacanta au fost castigate in prima instanta pentru DGRFP Cluj-Napoca

Actiunea pentru tichetele de vacanta a fost castigata la Tribunalul Cluj pentru membrii nostri de la DGRFP Cluj-Napoca. http://portal.just.ro/117/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11700000000106868&id_inst=117

Incadrarea in categoria locurilor de munca in conditii deosebite

Avand in vedere faptul ca : -in conformitate cu prevederile art. 12 alin  (41) personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de un spor de 15%, calculat la salariul de bază; -personalul vamal lucreaza in aceleasi conditii si in aceleasi locuri de munca cu alte categorii profesionale (politie de […]

Proiectul de desfiintare a unor birouri vamale de frontiera a fost respins

Proiectul de hotarare de guvern privind reorganizarea unor birouri vamale de frontiera a fost respins ca urmare a unor aspecte ce tin de fond si forma, aspecte prezentate si de catre organizatiile sindicale la dezbaterea publica ce a avut loc la sediul Ministerului Finantelor Publice. Raspuns ANAF