Solicitare dezbatere publica proiect de modificare a HG nr. 520/2013

Către,

Guvernul României

 

            Având în vedere proiectul de act normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, anexat în copie prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi dacă acesta a fost adus la cunoştinţa publicului şi supus spre avizare autorităţilor publice interesate.

În caz afirmativ, urmare a prevederilor art. 7 alin (9) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ.

Urmare celor expuse mai sus, nutrim speranţa ca proiectul de act normativ să fie adus la cunoştinţa publicului înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare, pentru a putea formula în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta.

proiect HG pagina 2proiect HG pagina 1

Comentarii

comentarii