Solicitare elaborare act normativ schimbare grupa de munca

Către,

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor, vă rugăm să elaboraţi un proiect de act normativ care să permită încadrarea activităţii personalului vamal în categoria locurilor de muncă cu condiţii deosebite.

Acest act de reglementare este necesar în vederea respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament în vederea încadrării în aceeaşi categorie a locurilor de muncă pentru toţi angajaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Mai mult decât atât prin existenţa acestei situaţii se  menţine discriminarea între funcţionarii publici, deşi aceasta este interzisă prin prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici.

Anexat prezentei vă înaintăm în copie adresa Inspecţiei Muncii nr. P677/7541/17.05.2016.

Raspuns Ministerul Muncii

raspuns-anaf-incadrare-in-grupa-de-munca

 

 

Comentarii

comentarii