MAI raspuns la obiectivele propuse ministrului de catre Pro Lex

MAI raspuns la obiectivele propuse de ProLex

Nr. 90477/19.11.2015

 

 

Stimate

Domnule Petre Tobă, ministru al afacerilor interne

 

 

Numirea unui poliţist la conducerea ministerului afacerilor interne, în opinia majorităţii poliţiştilor, este cea mai bună decizie, iar funcţia deţinută şi experienţa profesională vă recomandă pentru această numire.

Aveţi cunoştinţă despre problemele şi aşteptările angajaţilor, aveţi şi puterea conferită de funcţia de ministru, precum şi libertatea de a decide în funcţie de interesele instituţiei.

Pro Lex va fi acelaşi partener activ de dialog, care va propune şi susţine soluţii la problemele profesionale, logistice şi salariale ale poliţiştilor, dar şi critic atunci când situaţia o impune.

Pro Lex aşteaptă din partea dvs. o reformă de substanţă în Poliţia Română.

Punctual, Pro Lex propune realizarea următoarelor obiective:

  1. În domeniul reglementării legislative (care vizează parţial şi protecţia şi întărirea autorităţii poliţistului):

– adoptarea unui nou Statut al poliţistului, care să elimine discriminările, articolele susceptibile a fi declarate neconstituţionale, să delimiteze clar funcţiile autentice de poliţie faţă de cele de specialişti, corp unic de ofiţeri de poliţie şi o reglementare clară a carierei bazată pe performanţe profesionale, acordarea asistenţei juridice gratuite poliţiştilor ultragiaţi;

– salarizare corespunzătoare prin reducerea diferenţei dintre ofiţeri şi agenţi, acordarea sporurilor pentru munca suplimentară sau prestată în zilele de repaus săptămânal sau sărbători legale, acordarea unui spor pentru agenţii de poliţie cu studii superioare;

– modificarea OMAI nr. 577/2008 privind programul de lucru;

– completarea legilor de organizare şi funcţionare a structurilor M.A.I. care deţin şi folosesc arme şi muniţii, în sensul reglementării uzului de armă, specific fiecărui tip de misiune;

  1. În domeniul resurselor umane:

– optimizarea cheltuielilor cu formarea profesională a agenţilor de poliţie şi reducerea deficitului de personal prin reducerea duratei de şcolarizare la 1 an;

– mai multe locuri la Academia de Poliţie pentru agenţii de poliţie;

– reducerea cheltuielilor cu compensaţia pentru chirie, precum şi diminuarea mişcărilor de personal prin recrutarea pe judeţe a cursanţilor pentru şcolile formare profesională a agenţilor de poliţie;

– probe sportive cu acelaşi barem la admiterea în şcolile de formare profesională, nediferenţiate pe criterii de sex (infractorii sunt la fel de violenţi şi aleargă la fel de repede, indiferent dacă poliţistul este bărbat sau femeie).

– ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante în cel mult 6 luni de la vacantare;

– eliminarea derogărilor şi respectarea condiţiilor de studii într-o anumită specialitate necesare pentru ocuparea funcţiilor de conducere de conducere şi de execuţie;

– îndeplinirea atribuţiilor din fişa postului de către toţi poliţiştii şi desfăşurarea activităţii în cadrul structurii în care sunt încadraţi (ne referim la poliţiştii care desfăşoară activitate de conducători auto şi secretariat, deşi figurează în structuri de ordine şi siguranţă publică);

– funcţiile de nivel superior să fie repartizate proporţional tuturor structurilor, nu preponderent celor din neoperativ cum este în prezent.

  1. în domeniul protecţiei poliţiştilor:

– programe periodice de decompresie a stresului;

– organizarea mai multor şedinţe de tragere cu armamentul din dotare;

– îmbunătăţirea pregătirii sportive a poliţiştilor prin asigurarea unor baze de antrenament şi a timpului necesar pregătirii sportive;

– dotarea poliţiştilor din structurile de ordine publică şi rutier cu arme neletale (pistoale cu şocuri electrice);

– dotarea poliţiştilor de la rutier cu camere de luat vederi;

– modificarea procedurilor privind avizul de poliţie judiciară astfel încât să fie redus timpul de avizare, decizia de retragere să fie motivată şi să permită dreptul poliţistului la apărare.

  1. Eficientizarea activităţii:

– asigurarea logisticii (tipizate, coli de scris, consumabile pentru imprimante, calculatoare, imprimante, copiatoare şi faxuri);

– continuarea programului de înnoire a parcului auto;

– reducerea timpului alocat situaţiilor, statisticilor, bilanţurilor;

– folosirea judicioasă a resursei umane astfel încât să nu fie suprasolicitată prin multe acţiuni care necesită muncă suplimentară sau prin repartizarea unui număr foarte mare de dosare/lucrări pentru a acoperi deficitul de personal;

– renunţarea la sistemul indicatorilor generali de performanţe (amenzi, reţinuţi, arestaţi, etc.), adaptarea la specificul zonei/ situaţiei operative, concomitent cu intensificarea acţiunilor de prevenţie;

– stimularea poliţiştilor să se facă cu transparenţă şi cu obiectivitate. Salariile de „excelenţă” nu trebuie cumulate cu cele de merit (menţinute ca sume compensatorii tranzitorii);

– deplasări ale şefilor din IGPR şi minister la posturile de poliţie comunale pentru a evalua şi ameliora condiţiile de muncă ale poliţiştilor, precum şi pentru a cunoaşte realitatea problemelor specifice cu care se confruntă;

     – modificarea sistemului de probaţiune şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale (sancţiuni alternative amenda/munca în folosul comunităţii şi transformarea acestora dacă nu sunt plătite/efectuate, în închisoare contravenţională);

– modificarea legii nr. 195/2001 legea voluntariatului, în sensul reglementării drepturilor şi obligaţiilor persoanelor care încheie contract de voluntariat cu structurile de poliţie.

  1. Îmbunătăţirea relaţiei cu mass-media

Comunicarea doar prin purtătorii de cuvânt, fără prezenţa specialiştilor în studiourile de televiziune, nu este satisfăcătoare. Orice informaţia de interes public trebuie însoţită şi de un punct de vedere oficial al instituţiei, de natură să răspundă întrebărilor jurnaliştilor.

  Îmbunătăţirea comunicării cu angajaţii

– organizarea cu periodicitate a şedinţelor pe teme de interes profesional în care să fie încurajată libera exprimare şi propunerea de soluţii;

– participarea specialiştilor din minister şi IGPR la emisiunile în direct de la postul de televiziune on-line PROLEX.TV, pentru a răspunde întrebărilor poliţiştilor şi pentru a discuta problemele de interes profesional, salarial sau logistic.

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii