Cariera politistilor dezbatuta la MAI. Aflati ce se rezolva si ce probleme noi creeaza noua reglementare

Astazi 18 august a.c., la sediul MAI a avut loc dezbaterea proiectului OMAI privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne. Acest ordin contine prevederi referitoare la:

a) activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului, prevăzute în Anexa nr. 1;

b) recrutarea polițiștilor, prevăzute în Anexa nr. 2

c) selecționarea polițiștilor, prevăzute în Anexa nr. 3;

d) formarea profesională a polițiștilor, prevăzute în Anexa nr. 4;

e) perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie și exercitarea tutelei profesionale a polițiștilor, prevăzute în Anexa nr. 5;

f) acordarea gradelor profesionale și înaintarea în gradul profesional următor, prevăzute în Anexa nr. 6;

g) aspectele procedurale privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor, prevăzute în Anexa nr. 7;

h) promovarea în funcție a polițiștilor, prevăzute în Anexa nr. 8

i) evaluarea de serviciu a polițiștilor, prevăzute în Anexa nr. 9;

j) sistemul de gestiune a datelor de personal, prevăzute în Anexa nr. 10.

k) condițiile în care polițiștii pot desfășura și alte activități remunerate în afara timpului destinat exercitării atribuțiilor funcției de bază, prevăzute în Anexa nr. 11.

l) competențele de gestiune a resurselor umane, prevăzute în Anexa nr.12

 

Ordinul va fi emis ca urmare a modificarilor aduse Statutului politistului anul acesta prin

O.U.G. nr. 3/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 25/02/2016.
– Decizia nr. 172/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 25/04/2016.
– O.U.G. nr. 21/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 21/06/2016.
– Decizia nr. 244/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 23/06/2016.
– Legea nr. 152/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 19/07/2016.

Daca pentru CNP, Sed Lex si  SNAP totul era in regula si nu au formulat observatii sau amendamente, iar SNPPC a avut o singura obiectie la  anexa 11, aproape doua ore s-a discutat pe marginea amendamentelor propuse de Pro Lex.

In urma discutiilor au fost acceptate mai multe amendamente propuse de Pro Lex, dar au ramas si aspecte nerezolvate pentru care urmeaza sa ne gasim dreptatea in instanta.

Este regretabil faptul ca aspecte importante ce privesc cariera politistilor sunt lasate in seama unui angajat de la resurse umane (Macovei Ovidiu) a caror argumente in redactarea prevederilor OMAI nu au fost in toate cazurile articolele din Statutul politistului, ci doar cutuma, “asa vreau eu” si hotararea de guvern secreta (ce reglementeaza functiile, blocheaza evolutia in cariera sau stabileste o salarizare subiectiva si inechitabila).

Spre exemplu, la solicitarea de a stabili probe si bareme unice pentru toti candidatii la concursurile pentru scolile de formare a agentilor si ofiterilor de politie sau pentru incadrarea din sursa externa, pentru ca atributiile posturilor sunt aceleasi indiferent de varsta si sex, iar agresorii reactioneaza la fel, respingerea propunerii a fost motivata pe faptul ca la bacalaureat si la concursurile sportive internationale probele sunt diferentiate pe criterii de sex. Coarna (SNPPC) a mai adaugat ca avem un procent de femei in politie sub media europeana.

Pentru a afla ce nereguli am identificat si ce propuneri am formulat, va invitam sa urmariti inregistrarea video sau sa lecturati adresa catre MAI.

Raspunsurile si rezultatele negocierii le vom posta pe site dupa ce primim minuta si inregistrarea audio a sedintei.

 

Nr. 98947/18.08.2016

 

 

Către

Ministerul Afacerilor Interne

Spre ştiinţa doamnei Manda Maria-Cristina, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, preşedinte a Comisiei de Dialog social a Ministerului Afacerilor Interne,

 

 

Având în vedere proiectul de OMAI privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne supus dezbaterii publice, prin prezenta formulăm următoarele observaţii şi propuneri:

 1. Din proiectul de OMAI lipseşte temeiul legal pentru metodologia privind evaluarea de serviciu a poliţiştilor

Propunem ca în preambulul OMAI să fie adăugat şi art. 266.

Argumente:

Acest aspect a fost tratat la anexa 9.

 

 1. Anexa nr. 1, art. 2 alin. (3) propunem modificarea după cum urmează:

(3) Ori de câte ori se produc schimbări semnificative în conținutul sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților posturilor, condițiilor specifice de muncă sau cerințelor posturilor, ca urmare a modificărilor legislative sau reorganizării se va proceda la analiza lor și, după caz, la modificarea ori completarea fișelor posturilor și aducerea acestora la cunoștința ocupanților posturilor, pe bază de semnătură.

Argumente:

Modificările aduse fişei postului trebuie să fie fundamentate legal, nu doar de voinţa şefului de a mai schimba ceva.

 

 1. Anexa nr. 1 art. 7 lit. j propunem modificarea după cum urmează:

În culegerea datelor necesare analizei fişei postului, comisia utilizează în principal următoarele documente: j) orice document cu incidență directă pentru o analiză completă a postului, inclusiv actele normative care au generat modificarea atribuţiilor postului.

Argumente:

Este esenţial ca la analiza fişei postului să se aibă în vedere şi actele normative care au generat modificarea atribuţiilor postului, pentru o corelare a atribuţiilor cu prevederile legale.

 

 1. Anexa nr. 2 art. 6 lit. g)
 2. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

Observaţie; – Este destul de vagă formularea şi nu se menţionează cum se stabileşte existenţa/inexistenţa acestui tip de comportament;

 

 1. Anexa nr 3 Secţiunea a 2-a Selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante

Observatii:

Sectiunea trateaza ocuparea posturilor vacante prin toate metodele: recrutare, mutare, concurs, deci nu doar de catre politisti, ci si de alte persoane care devin politisti prin recrutare.

Ar trebui refacut articolul 2, fie trebuie tratat distinct situatia celor care sunt deja politisti, de cea a celor ce urmeaza a fi recrutati.

A se vedea si art 29 care este complet in comparatie cu art 2 care trateaza doar o anumita situatie.

 

 1. Anexa nr 3 art. 9 alin (3) Cel puțin unul dintre membrii fiecărei comisii trebuie să aibă studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.

Observatii:

Ar trebui ca toţi membrii comisiei să aibă studiile respective pentru că, în caz contrar, este inexistentă contribuţia la elaborarea tematicii, a bibliografiei şi a subiectelor, fiind nefiresc ca lucrarile sa fie corectate de catre persoane ce nu au habar de legislatia din care se dau subiectele.

 

 1. Anexa nr 3 art. 23. – (1) Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant constă în susținerea unui test scris, care poate fi înregistrat/supravegheat video, se înregistrează audio și/sau video pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.

Argumente: Trebuie să existe acelaşi tratament cu al celor care dau concurs pentru ocuparea unor funcţii de conducere (art. 22)

 

 1. Anexa nr 3 Art. 27. – După alin. (2) propunem introducerea alin. (3) cu următorul conţinut:

(3) La evaluarea performanței fizice a candidaţilor la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (22) vor fi probe şi bareme unice pentru toţi candidaţii.

Argumente:

Instituţia şi cetăţenii au interesul ca cei ce ocupă funcţii de poliţişti să îndeplinească atribuţiile din fişa postului. Atribuţiile fiind aceleaşi indiferent de vârstă şi sex, este firesc ca şi condiţiile de ocupare să fie aceleaşi.

 

 1. Anexa nr. 3 (3) lit b) propunem modificarea cu următorul conţinut:

Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot fi prezenți în sălile unde se susțin probele de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de polițiști:

 1. b) reprezentanți ai Corpului Național al Polițiștilor care au fost comunicați cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea concursului, la fiecare probă în parte, în calitate de observatori, după caz;

Observatie:

CNP este totusi o asociatie profesionala din care politistii pot alege sa faca parte. In aceste conditii, exista posibilitatea ca in anumite structuri de politie sa nu existe organe de conducere sau chiar persoane care sa participe la concursuri. Mai mult, CNP nu este mai presus de alte organizatii si asociatii ale politistilor.

 

 1. Anexa nr. 3 art. 56 propunem eliminarea alin (3) În situația în care, în urma verificărilor efectuate în condițiile alin. (1), se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, întreaga documentație se restituie unității organizatoare, motivat corespunzător, în vederea verificării aspectelor semnalate și/sau, după caz, a anulării concursului în totalitate sau în ceea ce privește candidatul declarat „admis” care nu îndeplinește condițiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet.

Observatie:

Un concurs poate fi anulat numai in urma unor contestatii, iar rezultatul unei probe de concurs, fie ea si verificarea dosarelor, nu poate fi anulat decat in baza unei contestatii. Este inadmisibil, contrar oricaror principii si practici de organizare a concursurilor, ca o persoana declarata admisa sa fie ulterior respinsa. Verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs si a documentelor necesare participarii la concurs este de competenta comisiei constituite in acest sens. Nicio alta institutie publica nu are o astfel de prevedere si nu s-au constatat nereguli care sa conduca la modificari legislative. Doar in MAI a fost posibil ca un agent de politie de la rutier, declarat admis la concursul de trecere in corpul ofiterilor de la rutier sa nu primeasca ordin de numire in functia pentru care a fost declarat admis pe motivul ca nu indeplineste conditiile specifice ale postului (!?), iar altii care nu au lucrat in specialitatea rutier au fost trimisi la cursuri pentru schimbare profil dupa ce au fost declarati admisi.

 

 1. Anexa nr. 3 art. 57 propunem modificarea după cum urmează:

Art. 57. – Candidații declarați „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante scoase la concurs în aceeași unitate sau în alte unități, daca procedura de concurs prevede acest lucru si daca candidatii indeplinesc conditiile de ocupare a postului.

Observatie:

Exista posibilitatea ca unii candidatii sa fie respinsi desi indeplineau conditiile de ocupare a postului si au obtinut note foarte bune la concurs, iar pentru alte posturi similare din cadrul aceleiasi unitati sa nu fie niciun candidat declarat admis. In acest caz, este in interesul institutiei si al politistilor din respectiva structura de politie sa fie ocupat cat mai repede postul vacant. Ar fi o pierdere de timp sa se organizeze un alt concurs daca exista candidatii care indeplineau conditiile de ocupare a postului (inclusiv nota peste 7).

 

 1. Anexa 3 art. 58 alin. (4) propunem modificarea după cum urmează:

(4) În cazul trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie, dosarul de recrutare cuprinde documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) şi i) şi alin. (2) lit. a).

Observatie:

Candidatii sunt deja politisti, de ce ar mai fi nevoie de copie carnet de munca si de livret militar, stiut fiind faptul ca politistii nu carnet de munca, iar daca ar fi avut inainte de angajarea in MAI, acesta ar fi fost deja la dosarul personal. Aceeasi situatie si pentru livretul militar, mai ales ca nu exista posibilitatea vreunei modificari in livretul militar dupa incadrarea ca politist.

 

 1. Anexa nr. 4 art. 30 propunem refacerea articolului având în vedere observaţia formulată.

Art. 30. – (1) Candidații admiși în instituțiile de formare profesională inițială ale MAI ori cei pregătiți pentru nevoile ministerului în instituții de învățământ din țară sau din străinătate, pentru care ministerul suportă cheltuieli aferente școlarizării, sunt obligați să încheie angajamente în cel mult 10 zile de la data începerii cursurilor.

Observatie:

Astfel de angajamente pot fi declarate ca fiind nule prin vicierea consimtamantului. Legal ar fi ca aceste angajamente sa fie intocmite la data depunerii dosarului de concurs. Mai mult, ar trebui inlocuite angajamentele cu contracte intre institutie si candidati, institutia obligandu-se sa acorde echipament, cazare si masa. De fapt, ratiunea angajamentului este de a acoperi cheltuielile institutiei, in lipsa acestor cheltuieli, nu se justifica angajamentul.

 

 1. Anexa 6 art. 1 alin (2) propunem eliminarea

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt propuşi în vederea acordării gradelor profesionale următoare doar poliţiştii care sunt încadraţi la data avansării în funcţii prevăzute cu grade profesionale superioare celor pe care le deţin.

Observatie:

Aceasta conditie excede legii 360/2002

Art. 16. – (1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;
 2. b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin «bine». Anii în care poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.

Potrivit Legeii nr. 360/2002 „Art. 22.(1) Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare.”, deci nu ar trebui sa prevada mai multe grade pentru o functie. Mai mult, potrivit legii salarizarii, functiile sunt corespunzatoare gradelor profesionale, nu gradele trebuie sa fie corespunzatoare si conditionate de functii.

 

 1. Anexa 6 art 2 alin (2) propunem eliminarea
 2. c) funcţiile pe care sunt încadraţi sunt prevăzute cu grade profesionale superioare celui deţinut;

Observatie:

Un politist ocupa o functie. Functia ocupata se caracterizeaza prin clasa, grad si coeficient de ierarhizare. In concluzie, o functie nu ar trebui sa fie prevazuta cu mai multe grade profesionale si nici nu ar trebui sa fie o conditie pentru avansarea in gradul profesional urmator.

 

 1. Anexa 6 Secţiunea a 3-a Acordarea gradului profesional de chestor de poliţie propunem să fie eliminată

Argumente:

Aceasta sectiune nu are temei legal pentru reglementare.

 

 1. Anexa 6 art. 8 alin (2) lit c) propunem eliminarea
 2. c) ocupă posturi prevăzute cu grade profesionale de cel puţin chestor de poliţie.

Argumente:

Aceasta conditie adauga la lege. (L 360/2002 art 16    (22) Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-şef de poliţie care a promovat examenul organizat în acest scop.

 

 1. Anexa 6 art. 9 propunem eliminarea

Art. 9. – (1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie sunt propuşi ierarhic, de către şefii inspectoratelor generale din care provin şi de şeful DGMRU pentru cei din unităţile aparatului central şi cele subordonate acestuia. 

 (2) Fiecare propunere este consemnată într-o notă de fundamentare la care se anexează fişa de personal. 

(3) DGMRU centralizează propunerile înaintate potrivit prevederilor alin. (1) și certifică îndeplinirea condiţiilor legale. Ministrul afacerilor interne stabileşte, după consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție.

Argumente:

Aceste conditii adauga la lege.

 

 1. Anexa 7 art. 19 propunem modificarea după cum urmează:

Art. 19. –  Mutarea polițistului declarat „admis” la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, respectiv la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unități decât cea în care este încadrat, se realizează în interesul serviciului, fără acordul șefului unității cedente, respectiv fără avizul inspectorului general, după caz.

Argumente:

Anexa nu trateaza situatia politistilor declarati admisi la concursurile pentru ocuparea unei functii de executie vacante.

Nu exista niciun motiv ca acestia sa beneficieze de un alt tratament decat cei care candideaza pentru o functie de executie de ofiter prin trecerea agentilor in corpul ofiterilor sau decat cei ce candideaza pentru functii de conducere.

In proiectul de OMAI exista confuzie intre post si functie. Chiar in cadrul aceluiasi articol se foloseste expresia „functie de executie” alaturi de expresia „post de conducere”

 

 1. Anexa 7 art 23 alin (3) propunem refacerea conform Legii nr. 188/1999

(3) Poliţistul are obligația de a notifica în scris, șefului unităţii în care este încadrat intenţia privind încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, cu cel puțin 15 zile calendaristice, în cazul funcției de execuție, respectiv cu cel puțin 30 de zile calendaristice, în cazul funcțiilor de conducere.

Observatie;

Nu exista niciun temei legal sa se deroge de la prevederile generale de reglementare a raporturilor de serviciu. La art. 102 din Legea nr. 188/1999 se prevede acelasi termen de 30 de zile pentru toti functionarii publici. (…)Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare”

 

 1. Anexa nr. 9 nu cuprinde procedura evaluare a poliţiştilor detaşaţi la CNP şi autosuspendaţi pentru activitate sindicală şi, totuşi, aceştia sunt avansaţi în grade profesionale.

 

 1. Anexa nr. 11 trebuie eliminată

Condițiile în care polițiștii pot desfășura și alte activități remunerate în afara timpului destinat exercitării atribuțiilor funcției de bază

Observatie:

Aceasta reglementare nu are temei legal prevazut in lege sau chiar proiectul de OMAI. Legea care reglementeaza incompatibilitatile nu prevede adoptarea unor norme metodologice. In Romania, singura institutie care verifica starea de incompatibilitate si conflictul de interese este Agentia Nationala de Integritate. Aprobarea desfasurarii de activitati remunerate in afara programului de lucru nu il absolva pe functionar public de raspunderea pentru starea de incompatibilitate constatata de ANI.

Prin adresa nr. 260535/10.10.2013 chiar MAI recunoaşte că nu există temei – cadru pentru emiterea unor metodologii.

 1. Anexa 12 propunem reformularea conţinutului anexei în sensul că trebuie să reglementeze „Competențele de gestiune a resurselor umane” ca şi delegare de competenţe

Argumente:

Competentele de gestionare a resurselor umane sunt stabilite prin lege angajatorului. Gestionarea resurselor umane este atributul unor institutii, nu unor persoane, chiar daca aceasta se realizeaza prin intermediul sefului unitatii.

Ministrul poate doar delega competente, insa cel ce emite acte de numire, incetare sau modificare a raporturilor de serviciu, semneaza actele administrative in numele si pe seama celui ce are competenta de gestionare a resurselor umane.

Potrivit legii de organizare a MAI, doar ministerul are competenta de gestionare a resurselor umane.

 

proiect ordin resurse umane unitati politie

anexa 1 analiza postului politisti

anexa 2 recrutarea politistilor

anexa 3 selecționarea politistilor

anexa 4 formarea profesionala a polițiștilor

anexa 5 tutela si definitivarea în profesie

anexa 6 acordarea gradelor profesionale

Anexa 7 raporturile de serviciu politisti

anexa 8 promovarea polițiștilor

anexa 9 evaluare polițiști

anexa 10 sistemul de gestiune a datelor de personal

anexa 11 desfasurare alte activitati

MAI referitor la metodologia IPJ Cluj ref la munca la privat

Raspuns ANI ref la competenta de verificare a starii de incompatibilitate

anexa 12 competențele de gestiune a resurselor umane

 

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii