MAI raspunde cu privire la modul de calcul al salariului (aplicarea salariului minim pe economie)

  1. La 01.05.2016 existau politisti cu salariul functiei de baza sub salariul minim pe economie?

          Răspuns: Întregul proces de salarizare aplicabil după data de 01.01.2010 la nivelul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit legilor-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Legea nr. 330/2009; Legea nr. 284/2010) şi a legilor anuale speciale de aplicare a legilor-cadru (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010; Legea nr. 285/2010; Legea nr. 283/2011; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015), reprezintă în fapt o reconstrucţie salarială a unor cuantumuri ale elementelor salariale (sporuri, prime, etc.) de care personalul a beneficiat la un moment dat (31 decembrie 2009).

          Dispoziţiile legale aplicabile începând cu anul 2011, reprezentate de Legea-cadru  nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 9 alin. (2) şi (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Anexa VII la legea-cadru, precum şi de Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, modifică terminologia elementelor salariale ale poliţiştilor, înlocuind practic salariul funcţiei de bază, ca element salarial specific de încadrare în anul 2010, cu salariul de funcţie începând cu anul 2011, preluată şi de legile anuale speciale din perioada 2012-2015 de aplicare etapizată a legii-cadru.

          Din analiza prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Expunerii de motive a proiectului acestei legii, constatăm că legiuitorul stabileşte în mod clar şi distinct pentru poliţişti elementul specific de încadrare corespondent al salariului de bază, ca fiind salariul de funcţie, noţiunea de salariul funcţiei de bază având începând cu anul 2011 o altă definiţie decât cea din 2010, iar salariul gradului profesional deţinut şi gradaţiile reprezintă elementele salariale distincte, cuvenite în raport cu pregătirea militară şi/sau de specialitate, respectiv în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în accepţiunea prevederilor statutelor speciale.

          În consecinţă, salariul de funcţie actual pentru poliţişti reprezintă în plan practic o sumă a cuantumurilor unor elemente salariale avute la 31 decembrie 2009 (cuantumul salariului funcţiei îndeplinite, cuantumul sporului pentru misiune permanentă, cuantumul sporului pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, cuantumul salariului de merit şi suma compensatorie cu caracter tranzitoriu astfel cum era reglementată de legislaţia aplicabilă în anul 2010, prin raportare la 31.12.2009).

          În situaţia în care drepturile salariale stabilite în baza noului sistem de salarizare instituit după 01.01.2010 au fost mai mici decât cele avute la data de 31.12.2009, ca urmare a analizei desfăşurate la nivelul fiecărui ordonator de credite, în suma compensatorie cu caracter tranzitoriu au fost incluse, după caz, o serie de drepturi salariale (în cuantumuri intacte) de care a beneficiat personalul la 31.12.2009, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, dintre care amintim şi cuantumul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii.

          Astfel, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au dispus măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1091/2014 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1017/2015, care se realizează ca urmare a analizei comparative a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată faţă de cuantumul salariului de funcţie al poliţiştilor, în condiţiile în care, la data de 01.12.2015, a fost prevăzută prima majorare salarială (de 10%) faţă de nivelul salarial în plată stabilit prin raportare la 31.12.2009. De fapt, nivelul salarial în plată la data de 31.12.2009, menţinut până la data de 01.12.2015, era cel care reflecta ultima majorare salarială acordată la data de 01.10.2008.

          În acest context, pe fondul evoluţiei nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la cuantumul de 600 de lei (Hotărârea Guvernului nr. 1051/2008) la cuantumul de 1050 de lei (la 01.07.2015), respectiv la cuantumul de 1250 de lei (la 01.05.2016), în condiţiile în care venitul salarial al poliţiştilor nu a cunoscut vreo creştere în perioada 01.10.2008-01.12.2015, iar majorarea salarială de 10% acordată la data de 01.12.2015 nu a reflectat acelaşi raport de creştere ca în cazul nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, s-a generat, la data de 01.05.2016., o repoziţionare a unor salarii de funcţie ale poliţiştilor sub nivelul respectiv de 1250 de lei.

  1. La 01.05.2016 ati majorat salariul functiei de baza la 1250 lei?

          Răspuns:  Potrivit considerentelor expuse la pct. 1, în respectarea legislaţiei în vigoare, structurile de specialitate abilitate din cadrul ministerului au transmis către ordonatorii de credite precizări cu privire la punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv pentru asigurarea nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în situaţiile în care salariile de funcţie sunt mai mici decât acest nivel.

  1. La 01.05.2016 politistii aveau introduse sporuri in salariul funcției de baza (spor de noapte, CFL, etc)?

          Răspuns: Așa cum a fost prezentat la pct.1, cuantumurile sporurilor, indemnizaţiilor, primelor aflate în suma compensatorie cu caracter tranzitoriu au fost incluse în această sumă începând cu data de 01.01.2010 pentru respectarea legislaţiei privind salarizarea unitară, în cuantumuri intacte, în mod unitar pentru personalul fiecărui ordonator de credite.

Nota Pro Lex:

Am intrebat de spor de noapte, CFL, nu sporurilor, indemnizaţiilor, primelor care au devenit suma compensatorie cu caracter tranzitoriu. Daca studiem fluturasul de salariu, regasim sprul de noapte la salariul functiei de baza.

  1. La 01.08.2016 ati aplicat majorarea de 10% la salariul functiei de baza nemajorat anterior pana la nivelul salariului minim pe economie?

          Răspuns: Potrivit art. 3^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, “prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009“.

          Astfel, se constată că este vorba de reglementarea unei creşteri salariale prin acordarea unui singur element salarial din salariul brut al poliţiştilor, respectiv cuantumul salariului de merit, nu de o creştere salarială de 10% ce s-ar presupune că se aplică asupra cuantumului salariul brut în întregime.

          În consecinţă, prin raportare la prevederile legale menţionate, precum şi prin prisma principiilor care au stat la baza emiterii soluţiei legislative în discuţie, au fost dispuse măsurile necesare pentru acordarea sumei compensatorii corespunzătoare salariului de merit începând cu drepturile salariale aferente lunii august 2016.

Nota Pro Lex:

Fluturasul de salariu nu evidentiaza aceasta suma. Majorarea nu este de 10% la salariul actual al functiei de baza, ci se aplica la valoarea din 2009.

  1. Cati politisti au fost afectati de neaplicarea corecta a legii (majorarea salariului functiei de baza la nivelul salariului minim pe economie)?

          Răspuns: Legislația în vigoare a fost aplicată întocmai, neexistând o situație de genul celei solicitate de dumneavoastră.

Nota Pro Lex:

Joc de cuvinte! Este vorba de “repoziţionare a unor salarii de funcţie ale poliţiştilor sub nivelul respectiv de 1250 de lei”, lucru realizat de la 01 august 2016, astfel cum rezulta din fluturasul de salariu. Practic, ar fi trebuit sa se realizeze acest lucru de la 01 mai 2016, nu 01 august 2016.

  1. Ati fost sesizati cu privire la modul gresit de calculare a salariului functiei de baza?

          Răspuns: Direcția de specialitate din MAI a pus la dispoziţia tuturor solicitanţilor toate informaţiile sau lămuririle necesare cu privire la modalitatea de salarizare a poliţiştilor prevăzută de lege, prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

  1. Cum veti solutiona problema si de cand vor fi recalculate corect drepturile salariale?

          Răspuns: În situaţiile în care sunt identificate anumite erori de stabilire sau de operare ale drepturilor salariale, acestea sunt aduse la cunoştinţa ordonatorilor de credite care asigură plata acestor drepturi, în vederea remedierii imediate a erorilor respective.

  1. Cei ce au ieșit la pensie au beneficiat la calculul pensiei si de sporul de noapte, CFL si alte sporuri introduse in salariul functiei de baza?

          Răspuns: Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, “baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c)”, în care nu se includ unele elemente salariale distinct enumerate.

          Astfel, elementele salariale vizate fac parte din baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, dacă acestea au fost realizate şi nu fac parte din categoria celor excluse de lege din baza de calcul respectivă.

 

 

Nota Pro Lex:

Din analiza fluturasilor de salariu rezulta ca MAI a majorat salariul de functie la 1250 lei de la data de 01.08.2016 si nu de la 01.05.2016.

Toti cei aflati in aceasta situatie sunt sfatuiti sa completeze si sa depuna cu nr de inregistrare, modelul de cerere atasat.

cerere-recalculare-salariu-de-functie-la-nivelul-salariului-minim-pe-economie

Daca nu se plateste diferenta pe cale amabila, Pro Lex acorda asistenta juridica gratuita tuturor membrilor care ne imputernicesc sa ii reprezentam pentru recuperarea drepturilor salariale neacordate.

Mai mult, toti cei ce au fost afectati de neaplicarea HG 1017/2015 “Art. 1.Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.”

pot sa se adreseze ministerului muncii pentru sanctionarea celor vinovati

“Art. 2. –   (1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune. 

   (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.” 

 

Comentarii

comentarii