Prevederile OUG nr. 2/2017 ref la majorarea punctului de pensie nu se aplica si pensiilor speciale

Raspuns Casa de Pensii ref majorare pct pensii

 

Catre,

Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne

domnului director – chestor de poliţie Lucian-Ioan MUNTEAN 

 

 

Stimate domnule director , prin  Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la articolul 2 (1), se prevad urmatoarele:

,, Începând cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, se majorează cu 9% şi este de 1.000 lei.’’

         In acest sens, va adresam rugamintea de a ne comunica urmatoarele:

 1.) daca aceasta prevedere legala se aplica si pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne ;

2.)  in situatia in care raspunsul de la punctul 1 este afirmativ, sa ne specificati caror categorii de pensionari ai Ministerului Afacerilor Interne se va aplica;

3)  care va fi modalitatea de calcul a majorarii respective si daca aceasta va opera din oficiu sau pensionarii vor trebui sa depuna o solicitare in acest sens.

Cu deosebita stima,

 

 

 

Presedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii