Concluziile grupului de lucru de la MAI referitoare la legea unitara de salarizare

Legea unitara de salarizare este actul normativ care poate sa restabileasca normalitatea in sistemul de salarizare al bugetarilor.

Acum este momentul si avem oportunitatea ca politistii sa fie salarizati corespunzator importantei muncii si pericolului la care sunt expusi.

Acum este momentul sa se elimine discriminarile intre politisti.

Acum este momentul sa se elimine discrepantele salariale intre politisti si angajatii din alte familii ocupationale (ex. sanatate).

MAI nu a primit textul intregului proiect de lege si nici continutul anexei VII al familiei ocupationale din care fac parte si politistii, ci doar grilele de salarizare. In aceasta situatie, grupul de lucru constituit la nivelul MAI, din care fac parte si reprezentantii sindicatelor reprezentative, a conceput un material care cuprinde sporurile si drepturile care sa fie prevazute in legea salarizarii. Am fost informati ca anexa VII din Legea nr. 284/2010 va ramane neschimbata (sub aspectul sporurilor, indemnizatiilor, ajutoarelor, majorarilor), cu exceptia grilei de salarizare.

In proiectul de lege pus la dispozitia sindicatelor cu ocazia consultarilor de la ministerul muncii, am constatat faptul ca salariul de baza era echivalat cu salariul functiei de baza, nu cu salariul de functie (ceea ce conduce la o diminuare a veniturilor), norma de hrana urma sa se acorde la toti bugetarii la fel, adica echivalentul a doua norme de hrana pe an.

Din informatiile pe care le avem, proiectul legii salarizarii prevede ca politistii sa beneficieze de cresterea salariilor treptat, pana in 2012, iar cei din sanatate sa beneficieze de cresterea maxima intr-o singura transa. Acesta este si motivul pentru care am refuzat sa discutam pe grilele de salarizare pana nu vedem intregul proiect de lege.

 

Concluziile grupului de lucru:

 1. Norma de hrană şi cea de echipare nu fac obiectul legii de salarizare unitară. Să rămână în forma juridică actuală pentru personalul militar şi civil, precum şi pentru poliţişti;
 2. Vouchere/tichete de vacanţă pentru întreg personalul MAI , poliţişti, personal militar şi civil;
 1. Majorarea salarială pentru activitatea desfăşurată de poliţişti, personalul militar şi civil din M.A.I în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care potrivit legii nu se lucrează, să fie acordată în procent de 100%, similar familiei ocupaţionale „Sănătate”, în durata normală a timpului de lucru, iar pentru munca suplimentară în procent de 200%;
 2. Poliţiştii şi personalul militar care execută şi asigură intervenţia de la domiciliu, fiind nominalizaţi în acest sens, vor fi salarizaţi pentru perioada cât asigură intervenţia de la domiciliu cu 40% din salariul de funcţie/solda de funcţie, proporţional cu timpul efectiv alocat intervenţiei;
 3. Majorarea salarială pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în procent de 10% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie;
 4. Spor de suprasolicitare neuropsihică de până la 25% pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie judiciară, din salariul de funcţie;
 5. Spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie;
 1. Organigrame pentru funcţiile de agenţi de poliţie cu studii superioare, pe valorile prevăzute în acest sens în grila de funcţii;
 1. Acordarea sporului pentru condiţii grele de muncă în cazul personalului din cadrul M.A.I;
 2. Acordarea sporului de 5% pentru personalul care are în primire cai sau câini, potrivit competenţelor profesionale, din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie;
 3. Spor pentru izolare şi activitate rurală (în funcţie de distanţa faţă de zona urbană), până la 25% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie;
 4. Spor de stabilitate pentru activitatea de peste 10 ani în instituţiile din familia ocupaţională, de până la 15% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie;
 5. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cele europene pentru acordarea celui de-al 13-lea salariu (Regulamentul nr.. 549/2013);
 6. Menţinerea acordării ajutoarelor la încetarea raporturilor de serviciu/la trecerea în rezervă doar pentru vechimea în serviciu;
 7. Acordarea unor grile de funcţii pe valori comparative cu cele stabilite pentru alte familii ocupaţionale, pe funcţii corespondente;
 8. Corespondentul salariului de bază este salariul de funcţie sau solda de funcţie în cazul poliţiştilor, respectiv în cazul personalului militar;
 9. Derogare de la limita de 30% a sumei sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi primelor acordate personalului din cadrul M.A.I. sau să se menţină principiul actual, conform căruia suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de baza;
 10. Acordare majorare salarială pentru maeştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii voluntari, agenţii de poliţie şi personal contractual care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule de 5%-25% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie;
 11. Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut să se actualizeze prin Hotărâre a guvernului, proporţional cu evoluţia valorii salariului de bază minim pe ţară garantat în plată.

 

 

Legea salarizarii ref sporuri politisti  – rezumat grup de lucru MAI

Discutiile vor fi reluate dupa ce intram in posesia intregului proiect de lege.

Pro Lex face apel la toti politistii, in general, si la membrii sai, in special, sa participe la mitingurile din 16 si 25 martie. Pentru mitingul din 25 martie asiguram transportul tuturor politistilor din tara care vor sa participe la miting. Acest miting este organizat impreuna cu SNPPC, drept pentru care liderii celor doua sindicate vor colabora pentru a asigura mijloacele de transport.

Angajatii din sanatate si invatamant au dat dovada de solidaritate si au participat in numar mare la proteste, iar rezultatele s-au vazut.

Comentarii

comentarii