Propunerile si observatiile Guvernului la proiectul legii salarizarii

Pct de vedere Guvern ref proiect lege salarizare 2017

Proiect lege salarizare 2017 trimis la Parlament

Extras propuneri de interes pentru Familia ocupationala Administratie:

La art. 10, Guvernul considera necesar sa se introduca un nou alineat., alin. 96) cu urmatorul cuprins:

(6) Pentru personalul nou incadrat, salariul de baza se determnia prin aplicarea succesiva a majorarilor prevazute la alin. (4), corespunzator gradatiei detinute.

Totodata, la alin. 10 si art. 22 sunt prevazute doua tipuri de sporuri ce se acorda personalului din setorul bugetar, mentionam ca pentru claritatea normei, pentru aceste doua sporuri este necesar a se specifica daca se includ in salariul de baza sau constituie sporuri supuse limitelor stabilite la art. 25 si in cadrul anexelr aferente familiilor ocupationale.

 

La art. 11 Guvernul propune reformularea alin. (1)

Art. 11 – (1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din aparatul propriu de specialitate al administratiei publice locale, salariile lunare se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a consiliului general al minicipiului Bucuresti, dupa caz.

La art. 18 Guvernul considera necesara completarea textului in ceea ce priveste reglementarea modului de acordare a indemnizatiei de hrana, respectiv lunar, trimestrial, anual, precum si metodologia de calcul a acestuia.

La anexa VIII Capitolul I lit A, Guvernul propune eliminarea notelor de subsol care prevazad majorari salariale cu 10, respectiv 15% pentru anumite institutii.

la Capitolul II lit A propune modificarea grilei de salarizare si introdusecerea unui nou punct cu urmatorul cuprins:

“2. Salariile de baza stabilite pentru personalul contractual nu vor depasi 85% din salariul de baza stabilit pentru functiile publice.”

Comentarii

comentarii