Avansarea la termen si inainte de termen

3.3. AVANSAREA LA TERMEN ŞI ÎNAINTE DE TERMEN

Observații

 • Condiții de avansare. Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii (Legea nr. 360/2002):
 1. a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;
 2. b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin «bine». Anii în care poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.

 

 

ATENȚIE!

 • Cursuri de capacitate/examen chestor.
 • Gradul profesional de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie poate fi obţinut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.
 • Sunt exceptaţi de la absolvirea cursului de capacitate ofiţerul de poliţie care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază, precum şi agentul de poliţie care a absolvit studii superioare.
 • Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-şef de poliţie care a promovat examenul organizat în acest scop.
 • Stagiul minim în gradele profesionale este:   
 1. Corpul ofiţerilor de poliţie:  
a) chestor-sef de politie – 2 ani;
b) chestor principal de politie – 2 ani;
c) chestor de politie – 2 ani;
d) comisar-sef de politie – 3 ani;
e) comisar de politie – 3 ani;
f) subcomisar de politie – 4 ani;
g) inspector principal de politie – 3 ani;
h) inspector de politie – 3 ani;
i) subinspector de politie – 4 ani.
 1. Corpul agenţilor de poliţie:
a) agent-şef de poliţie – 5 ani;
b) agent-şef adjunct de poliţie – 5 ani;
c) agent principal de poliţie – 5 ani;
d) agent de poliţie – 5 ani.
 • Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne .

         Gradul profesional se acordă poliţistului, în condiţiile legii, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradul respectiv, aprobat de ministrul afacerilor interne, după cum urmează: 

 • a) de regulă, la data de 25 martie a anului în curs, precum şi de Ziua Naţională a României -1 Decembrie;
 • b) la absolvirea instituţiei de învăţământ de profil ale MAI, precum şi celor pregătiţi pentru nevoile MAI la alte instituţii de învăţământ;
 • c) la reîncadrare;
 • d) la încadrarea directă;
 • e) la trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie;
 • f) la încetarea raporturilor de serviciu;
 • g) post-mortem.

   În situaţia prevăzută la lit. a), poate fi propus pentru acordarea gradului profesional următor doar poliţistul încadrat, la data avansării, pe un post prevăzut în statul de organizare cu grad profesional superior celui deţinut.

În situaţia în care, la data acordării gradului profesional următor, poliţistul ocupă o funcţie prevăzută cu grad inferior celui dobândit, cu aceeaşi dată se încadrează în funcţia minimă corespunzătoare noului grad profesional.

       Pentru poliţistul al cărui raport de serviciu este suspendat ca urmare a îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate în cadrul unei organizaţii sindicale, verificarea îndeplinirii condiţiei cu privire la postul/funcției prevăzut/încadrate, se realizează prin raportare la funcţia deţinută anterior suspendării raporturilor de serviciu.

 Avansarea la termen:

Avansarea poliţistului, la împlinirea stagiului minim în grad profesional, se face la data de 25 martie a anului în curs

 Avansarea înainte de termen:      

Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

       

      Avansarea poliţistului înaintea împlinirii stagiului minim se face de Ziua Naţională a României – 1 Decembrie sau în tot cursul anului, pentru merite excepţionale, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a) a îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deţine;
 • b) este apreciat în această perioadă cu calificativul de cel puţin “bine”;
 • c) postul pe care este încadrat în statul de organizare este prevăzut cu grad profesional superior celui pe care îl deţine;
 • d) a absolvit studiile sau/şi cursurile prevăzute de lege.

În situaţii temeinic justificate, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, poliţistul poate fi avansat în gradul profesional următor, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la  lit. a).

ACTE NORMATIVE RELEVANTE    

– Legea nr. 360/2002.

-Ordinul MAI 140/2016

Comentarii

comentarii