Continuitatea serviciului de la domiciliu

2.2.4. Continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice ,în afara programului normal de lucru, de la domiciliu

Ordinul MAI nr.78/2017 reglementează condiţiile de acordare a majorării salariale, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice , în afara programului normal de lucru,de la domiciliu.

 

Activităţi:

  1. a) intervenţia în mediul rural efectuată de personalul din cadrul secţiilor de poliţie rurală, poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunală, la sesizările Sistemului unic naţional pentru apeluri de urgenţă şi alte evenimente semnalate privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi;
  2. b) cercetarea la faţa locului şi intervenţia specializată pentru prinderea în flagrant, efectuate de către personalul din structurile de poliţie judiciară, criminalistică şi de suport operativ, organizate în cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi.

.

        Condiţii de acordare:

  1. a) există o planificare a personalului să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice
  2. b) se asigură încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite.

      Pentru acordarea majorării, personalul M.A.I. se nominalizează în ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă) în acest scop de structura de resurse umane.

      Personalul M.A.I. astfel planificat , nu beneficiază de majorare în perioada în care desfăşoară efectiv activităţile susmenționate. În această situaţie se acordă drepturile corespunzătoare activităţilor desfăşurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (conform OMAI 78/2017).

ATENȚIE !

      Asigurarea continuităţii îndeplinirii atribuţiilor specifice în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, nu reprezintă muncă desfăşurată în durata normală a timpului de muncă şi nici muncă suplimentară în perioada în care nu sunt desfăşurate efectiv activităţile susmenționate, iar orele stabilite în volumul de timp lunar planificat,nu se compensează cu timp liber corespunzător.

Comentarii

comentarii