Distincții

3.7. DISTINCȚII CE SE ACORDĂ POLIȚIȘTILOR

Definire

Ordinul MAI  nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română stabileşte distincţiile onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al României, ce se conferă la nivelul Poliţiei Române.

Categoriile de personal ce pot primi astfel de distincţii sunt: poliţiştii în activitate din cadrul Poliţiei Române (pentru rezultatele obţinute in activitatea profesionala, misiuni, cursuri, competiţii cu caracter cultural, sportiv, artistic); poliţiştii care urmează să înceteze raporturile de serviciu (pentru rezultate deosebite); poliţiştii care au încetat raporturile de serviciu (pentru activitatea de colaborare cu Poliţia Română); instituţiile şi asociaţiile din ţară şi străinătate, persoanele fizice sau juridice, pentru activitatea de colaborare/cooperare cu Poliţia Română.

Tipurile de distincţii sunt: a) embleme; b) insigna; c) placheta şi d) distincţii de serviciu.

  1. a) Categoriile de embleme care se instituie la nivelul Poliţiei Române sunt: emblema de onoare a Poliţiei Române și emblemele de merit („Acţiuni umanitare”; „Ştiinţă şi creaţie”; „Rezervist de onoare”; „Partener pentru ordine şi siguranţă publică”).

Emblemele de merit cuprind 3 clase, în ordine descrescătoare: clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a.

  1. b) Insigna onorifică „Poliţist de onoare al anului” se conferă pentru îndeplinirea de către poliţişti a unor servicii de excepţie sau acte de eroism în executarea misiunilor încredinţate în domeniile de activitate ale Poliţiei Române.
  2. c) Placheta de onoare a Poliţiei Române se conferă: cu ocazia: aniversării sau comemorării unor evenimente specifice Poliţiei Române; vizitelor delegaţiilor oficiale străine; pentru recompensarea poliţiştilor care s-au evidenţiat în mod deosebit în executarea misiunilor încredinţate, pentru rezultatele obţinute şi activitatea desfăşurată, cu ocazia evaluărilor anuale, pe domenii de activitate; pentru aprecierea rezultatelor obţinute de-a lungul carierei, cu ocazia încetării raporturilor de serviciu rezervă sau pensionării.
  3. d) Distincţiile de serviciu se conferă pentru: absolvirea de către poliţiştii aflaţi în activitate a unor forme de pregătire în instituţiile de învăţământ ale MAI; participarea la misiuni în afara teritoriului statului român; îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate; obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive.

Tipurile de distincţii de serviciu sunt:

– distincţiile de serviciu pentru: „Cursuri pentru iniţiere în carieră”; „Cursuri de perfecţionare”; „Cursuri de specializare”;

– distincţiile de serviciu pentru „Activităţi de pregătire organizate în ţară sau în străinătate, în cadrul relaţiilor de parteneriat extern” şi pentru „Misiuni în străinătate;

– distincţia de serviciu pentru „Îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate” se conferă de către inspectorul general al Poliţiei Române, la propunerea şefilor structurilor din care provin poliţiştii propuşi;

– distincţia de serviciu pentru „Obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive”.

Distincţiile de serviciu se conferă de către inspectorul general al Poliţiei Române, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Poliţiei Române, precum şi în situaţii deosebite.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Ordinul MAI nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română.    

Comentarii

comentarii