Tutela profesionala

3.6. TUTELA PROFESIONALA

TUTELA PROFESIONALĂ

(Anexa 5 din OMAI 140/2016)

 

 1. Ce este tutela profesională?

Tutela profesională reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socioprofesionale a poliţistului, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţi de poliţie. (art. 3)

 1. Asupra cui se exercită?

Conform art. 4 din Anexa 5, tutela se exercită asupra:

 1. a) absolventului instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, încadrat în funcţie de poliţist;
 2. b) poliţistului reîncadrat;
 3. c) poliţistului încadrat direct, precum şi celui transferat dintr-o instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 4. d) poliţistului care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării;
 5. e) agentului de poliţie care a trecut în corpul ofiţerilor de poliţie;
 6. f) elevului sau studentului, în cadrul perioadei de stagiu de practică în unităţile de poliţie.
 7. Pentru ce interval de timp se exercită?
 8. a) 6 luni pentru poliţistul reîncadrat;
 9. b) 3 luni pentru poliţistul care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării;
 10. c) pe întreaga perioadă de stagiu/probă; (6 luni pentru agenţi/12 luni pentru ofiţeri)
 11. d) durata fiecărei perioade de practică în unităţi de poliţie, pentru elevi şi studenţi. (art. 6 alin. 1)
 12. Ce activităţi obligatorii se desfăşoară în perioada de tutelă?
 • întocmirea Programului activităţilor de tutelă profesională (de regulă semestrial), de către tutore, cu avizul ofiţerului cu atribuţii de formare profesională şi cu aprobarea şefului structurii de resurse umane în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul tutelat (art. 10)
 • testarea lunară a cunoştinţelor dobândite de poliţistul tutelat, pe baza Programului activităţilor de tutelă profesională; (art. 12 alin. 2)
 • consemnarea zilnică a activităţilor desfăşurate; (art. 15)
 • studiu individual dirijat, într-un cuantum de minimum 40 de ore/lună;
 • asistenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • participarea la diferite programe de formare profesională organizate de către inspectoratul general/alte structuri ale MAI. (art. 16 alin. 1).
 1. Când şi cum se face evaluarea poliţistului tutelat?

În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de tutelă, de către şeful nemijlocit al poliţistului evaluat, (art. 20 alin. 1) şi constă într-un interviu ce are la bază analiza, de către evaluator, a următoarelor documente:

 • referatul tutorelui, împreună cu testele lunare aplicate poliţistului evaluat;
 • raportul de stagiu/probă/încheierea tutelei profesionale realizat de poliţistul care urmează să fie evaluat;

Pe baza concluziilor desprinse în urma analizei documentelor menţionate mai sus, evaluatorul întocmeşte Raportul de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională, ce cuprinde anumite criterii de analiză, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la ordin.

Evaluarea se finalizează prin acordarea unuia din calificativele:

Corespunzător, însoţit de propunerea de definitivare în profesie sau

Necorespunzător, însoţit de propunerea de destituire din poliţie (pentru absolvenţ, încadraţi direct, transferaţi, şi ofiţerilor proveniţi din rândul agenţilor) sau însoţit de propunere de realizare a unei analize în vederea stabilirii angajării răspunderii disciplinare (pentru poliţistul reîncadrat sau cel care a dobândit o nouă specialitate sau a schimbat profilul de activitate) (art. 21)

 1. Procedura contestaţiei

Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării poate formula contestaţie, adresată şefului unităţii, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă, pe care o depune la secretariatul unităţii.

Şeful unităţii soluţionează contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Acesta poate modifica, prin decizie motivată, rezultatul evaluării.

Rezultatul contestaţiei se comunică poliţistului, în scris, în termen de 3 zile de la data soluţionării. (art. 24)

 

 

 

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Legea nr. 360/2002;

-Ordinul MAI nr.140/2016  

Comentarii

comentarii