Solutia Ministerului Muncii pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite- instanta de judecata

Aveti atasata minuta prin care am solicitat conducerii Ministerului Muncii remedierea situatiei celor care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite dar nu este recunoscut acest fapt si totodata solutia care a fost data pe loc respectiv,instanta de judecata. Dupa ce vom primi raspunsul la solicitarea noastra, vom apela si la aceasta masura daca alta nu […]

Solicitare rezolvare probleme profesionale

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, vă rugăm să asiguraţi toate măsurile necesare în vederea soluţionării principalelor probleme existente la nivelul angajaţilor din structurile vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi instituţiile subordonate. Cele mai importante probleme identificate în activitatea acestora sunt […]

Solicitare asigurare conditii de munca la DGRFP Iasi

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi   Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările membrilor noştri de sindicat, vă rugăm să asiguraţi angajaţilor dvs. condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică […]

Functiile de conducere nu pot fi ocupate prin delegare

Conform adresei ANFP atasate, functiile de conducere nu pot fi ocupate prin delegare. Delegarea se poate efectua pe alt loc de munca decat cel prevazut prin fisa postului si reprezinta doar exercitarea temporara a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu. De asemenea intr-un an, functiile de conducere nu se pot ocupa mai mult de […]

Solicitare organizare examene promovare in grad profesional

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 125 din Hotârârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă anul acesta  veţi organiza examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii […]

Incadrarea in categoria locurilor de munca in conditii deosebite

Avand in vedere faptul ca : -in conformitate cu prevederile art. 12 alin  (41) personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de un spor de 15%, calculat la salariul de bază; -personalul vamal lucreaza in aceleasi conditii si in aceleasi locuri de munca cu alte categorii profesionale (politie de […]

Solicitare verificare amanare examene promovare

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică în ceea ce priveşte amânarea examenelor de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din […]

Sesizare catre ANFP referitoare la delegarea de atributii in cadrul birourilor vamale

Către,  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, în ceea ce priveşte delegarea de atribuţii personalului din cadrul birourilor vamale, unităţi aflate în […]

Demers analiza oportunitate aprobare proiect de act normativ acordare pauză pentru masă de o oră

Avand in vedere proiectul de Hotarare de Guvern (anexat), prin care angajații din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate, autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice vor beneficia zilnic de o pauză pentru masă de o oră, în intervalul orar 13.00-14.00, care nu este inclusă în durata normală a timpului de muncă  si informatiile transmise […]

Adresă A.N.F.P. gestionar

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici             Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, în ceea ce priveşte repartizarea atribuţiilor principale ale postului de gestionar către […]