Sesizare catre ANFP referitoare la delegarea de atributii in cadrul birourilor vamale

Către,

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

 

         Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, în ceea ce priveşte delegarea de atribuţii personalului din cadrul birourilor vamale, unităţi aflate în subordinea direcţiilor generale regionale a finanţelor publice aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Conform noilor proiecte de organigrame prevăzute pentru aceste instituţii, în cadrul birourilor vamale în situaţia în care nu pot fi constituite birouri sau compartimente, datorită numărului insuficient de posturi, atribuţiile acestora vor fi preluate de persoane din cadrul altor structuri ale aceluiaşi birou vamal şi vor fi evidenţiate în fişa postului.

Precizăm că situaţia respectivă a existat şi până acum, măsura delegării de atribuţii operând de mai mult timp, fiind preluate în acest fel de către aceeaşi persoană atribuţiile corespunzătoare a două posturi. Această situaţie este în contradicţie cu prevederile legale în materie aşa cum reiese şi din adresa dvs. nr. 33100,25342/25.08.2014.

Anexat prezentei, vă înaintăm în copie noile organigrame ale birourilor vamale.

adresa ANFP si raspuns ANAF

organigrame birouri vamale

adresa ANFP

Raspuns ANFP delegare atributii

Comentarii

comentarii