Solicitare rezolvare probleme profesionale

Către,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

         Având în vedere prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, vă rugăm să asiguraţi toate măsurile necesare în vederea soluţionării principalelor probleme existente la nivelul angajaţilor din structurile vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi instituţiile subordonate.

Cele mai importante probleme identificate în activitatea acestora sunt următoarele:

A.nerespectarea drepturilor salariale:

1.salariile de bază nu au fost stabilite la nivelul maxim pentru fiecare funcţie publică, grad profesional şi vechime în muncă. Menţionăm că acestea nu au fost determinate la acelaşi nivel pentru angajaţii din toate instituţiile subordonate, fiind introduse şi alte criterii suplimentare cum sunt sporurile de stabilitate, frontieră şi pentru condiţii deosebite;

2.nu sunt acordate unele sporuri salariale, cum este cel prevăzut la art 12 alin  (41) din Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite;

                        3.necompensarea cu timp liber corespunzător a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează;

B.lipsa unor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a angajaţilor:

1.lipsa condiţiilor minime stabilite prin Hotărârea nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, legate de starea clădirilor în care se găsesc locurile de muncă şi dotarea corespunzătoare a acestora;

2.nealocarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea uniformelor şi echipamentelor de lucru necesare desfăşurării activităţii profesionale;

3.lipsa alocărilor de fonduri pentru mentenanţa sistemului informatic, ceea ce poate duce la blocajul total al acestuia sau la pierderea datelor, aşa cum a declarat şi preşedintele ANAF;

C.angajaţii nu beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii. Deşi instituţia publică este obligată să asigure protecţia împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice, angajaţii nu beneficiază de acest drept. Totodată acestora nu le sunt asigurate nici sumele necesare  de plată şi de recuperare a cheltuielilor de judecată, conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 50/2011.

Nesoluţionarea acestor probleme profesionale ale angajaţilor poate constitui motiv pentru declanşarea unui conflict de muncă, în conformitate cu prevederile art 161 lit. b) din Legea dialogului social nr. 62/2011.

În speranţa că veţi identifica soluţii la principalele probleme depistate la nivelul angajaţilor structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi instituţiile subordonate, vă asigurăm de deplina noastră colaborare în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii acestei instituţii.

Adresa catre ANAF

Comentarii

comentarii