Solicitare Ministerul Muncii drepturi acordate pentru munca prestata in repausul saptamanal

Către, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale   Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt drepturile de care beneficiază angajații pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, în cadrul schimbului normal de lucru. Precizăm că în conformitate cu prevederile 137 alin […]

Solicitare efectuare formalitati determinare spor conditii de munca

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 917/2017, vă rugăm să ne comunicaţi dacă au fost iniţiate demersurile necesare în vederea stabilirii mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, a categoriilor de personal şi a locurilor de muncă din cadrul instituţiei dvs. În cazul […]

Solicitare elaborare regulament cadru pentru spor conditii de munca

Către, Ministerul Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă rugăm să ne comunicaţi dacă a fost elaborat un regulament-cadru prin care să se stabilească mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă pentru categoriile de personal şi locurile de muncă […]

Plata salariilor se va face in data de 5 aprilie

La Ministerul Finantelor Publice plata salariilor aferente lunii martie se va face in data de 5 aprilie.

Solicitare ANAF fonduri salarii pe anul 2018

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 şi 31 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă prin bugetul aprobat pentru anul 2018, la titlul ,,cheltuieli de personal”, au fost alocate sume pentru plata drepturilor salariale […]

Solicitare plata salariu functie de conducere pentru angajatii care exercita temporar o astfel de functie

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti            Având în vedere prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi sesizările membrilor noştri de sindicat, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea achitării drepturilor salariale aferente funcțiilor de conducere tuturor persoanelor care exercită cu caracter […]

Solicitare diminuare garantie in numerar

Către, Ministerul Finanţelor Publice   Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, conform cărora ,, Gestionarul are obligația de a constitui o garanție în numerar” şi ale art. 12 din acelaşi […]

Solicitare modificare legislatie asimilare salarii de baza

Către, Ministerul Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice şi erorile apărute în urma aplicării procedurii asimilării funcţiilor şi salariilor de bază din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice cu funcţiile şi salariile de bază din cadrul aparatului central […]

Solicitare termen plata indemnizatii de vacanta

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 9 alin (3) din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, vă rugăm să ne comunicaţi dacă anul acesta personalul din cadrul instituţiei dvs. va beneficia de indemnizații de […]

Recalcularea sumelor acordate ca spor de noapte

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 20 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,, Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată […]