Recalcularea sumelor acordate ca spor de noapte

Către,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice

 

         Având în vedere prevederile art. 20 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,, Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”

Urmare celor mai sus-menţionate şi sesizările membrilor noştri de sindicat, referitoare la faptul că sporul respectiv nu a fost calculat la salariul de bază începând cu luna iulie 2017, vă rugăm să efectuaţi toate formalităţile necesare în vederea recalculării acestuia şi plata sumelor respective către angajaţii care  au beneficiat de acest drept salarial.

Raspuns DGRFP Galati recalculare spor de noapte

Comentarii

comentarii