Solicitare diminuare garantie in numerar

Către,

Ministerul Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, conform cărora ,, Gestionarul are obligația de a constitui o garanție în numerar” şi ale art. 12 din acelaşi act normativ,, Garanția în numerar va fi de minimum un salariu și de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului”, vă rugăm să analizaţi oportunitatea diminuării cuantumului garanţiilor în numerar şi să efectuaţi formalităţile necesare în vederea modificării acestora la un salariu.

Precizăm faptul că în prezent volumul încasărilor în numerar este în continuă scădere, având în vedere faptul că a fost adoptată din 2016 legislaţia privind încasarea cu cardul a impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului general consolidat, prin intermediul echipamentelor POS instalate la unităţile de trezorerie.

În aceeaşi ordine de idei, conform art. 14 din actul normativ sus-menţionat ,,Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc, în funcție de complexitatea gestiunilor și de natura și valoarea bunurilor, cuantumul garanțiilor în numerar între limitele prevăzute în articolul 12, precum și ratele la care se referă articolul 13 alineatul 2. Ministerele și celelalte organe centrale pot stabili, în cazuri justificate, garanții în numerar sub minimul prevăzut în articolul 12 sau scutirea de garanție.” Astfel în cadrul altor unităţi şi instituţii publice, cum este în cazul Casei de Economii şi Consemnaţiuni sau al Băncii Naţionale a României, cuantumul garanţiei în numerar a fost modificat şi stabilit doar la un singur salariu.

Adresa MFP garantii

Comentarii

comentarii