Solicitare modificare legislatie asimilare salarii de baza

Către,

Ministerul Finanţelor Publice

 

         Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice şi erorile apărute în urma aplicării procedurii asimilării funcţiilor şi salariilor de bază din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice cu funcţiile şi salariile de bază din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să efectuaţi formalităţile necesare în vederea modificării Ordinului nr. 3146/2017.

Menţionăm că în anexele ordinului mai sus-menţionat nu au fost cuprinse toate cuantumurile salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. Astfel există funcţii din cadrul structurilor vamale la care au fost stabilite salariile de bază având drept criteriu doar sporul de stabilitate deşi conform situaţiilor existente la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice salariile au fost stabilite şi în baza altor sporuri cum este cazul celor de frontieră şi pentru condiţii grele de muncă, aşa cum reiese şi din  situaţiile anexate prezentei.

adresa MFP asimilare salarii

Comentarii

comentarii