Pro Lex solicita grupurilor parlamentare sa nu aprobe articolele referitoare la pensiile militare din OUG nr. 57/2015

Nr. 99299/30.08.2016

 

 

Către

Grupul parlamentar al PSD/PNL/ALDE din Camera Deputaţilor

 

Stimaţi domni deputaţi,

 

 

 

Având în vedere că România este stat de drept, democratic;

Având în vedere că Statul este organizat potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească;

Având în vedere că o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale este pluralismul, iar partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor;

Având în vedere că iniţiativa legislativă aparţine deputaţilor, senatorilor, a cel  puţin 100 000 de cetăţeni cu drept de vot şi Guvernului (cu precizarea că iniţiativa legislativă a Guvernului este exercitată prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte);

Având în vedere că Guvernul adoptă hotărâri (pentru organizarea executării legilor) şi ordonanţe (în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta);

Având în vedere faptul că Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice;

Având în vedere faptul că Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora;

Având în vedere că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare a fost adoptată de Parlament cu un singur vot „contra”;

Având în vedere motivarea urgenţei adoptării unor modificări la Legea nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015

„ Având în vedere faptul că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 şi luând în considerare faptul că în textul acesteia există prevederi arbitrare în interpretare care pot determina diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat,

    ţinând cont că, în condiţiile neadoptării măsurilor de modificare şi completare a Legii nr. 223/2015, este imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior şi există riscul apariţiei unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012,

    având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2016 intră în vigoare Legea nr. 223/2015, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, nu mai sunt aplicabile pensiilor militare, ceea ce conduce la diminuarea drepturilor aflate în plată, stabilite la nivelul pensiei minime garantate, respectiv diminuarea cuantumului pensiei sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari,

Având în vedere faptul că OUG nr. 57/2015 este la Camera Deputaţilor pentru a fi aprobată prin lege;

 

Vă rugăm să observaţi faptul că prevederile din OUG nr. 57/2015 care modifică Legea nr. 223/2015 nu se limitează doar la aspectele menţionate în motivarea urgenţei OUG, ci modifică baza de calcul şi cuantumul pensiei din baza de calcul.

Faţă de cele de mai sus, vă solicităm să respingeţi modificările aduse Legii nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015, restabilind normalitatea într-un stat de drept, când Parlamentul este puterea legislativă, iar Guvernul este puterea executivă.

Este nefiresc şi neconstituţional ca o lege organică adoptată de reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor să fie modificată, înainte de intrarea în vigoare, de către un guvern nesusţinut/neasumat de alianţa politică majoritară din Parlament, care adoptă acte normative fără nicio legătură cu planul/strategia de guvernare cu care partidele politice s-au prezentat în campania electorală şi pentru care cetăţenii şi-au arătat susţinerea prin votul exprimat.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii