Amendamente pentru Politie acceptate de Ministerul Muncii si mentionate in proiectul legii salarizarii inaintat la Parlament

Amendamente acceptate la proiectul legii salarizarii

Reglementari comune:

Art. 26 (4) Ordonatorii de credite acordă prime de vacanță anuale, sub formă de vouchere de vacanţă prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Începând cu 1 ianuarie 2018, valoarea anuală a voucherelor de vacantă (prime de vacanță) este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

 

Nota ProLex:

Textul inititial nu era clar in ceea ce priveste acordarea voucherelor de vacantă.

Acesta prevedea sa se acorde lunar proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic

 

Reglementari pentru familia ocupationala de la anexa VI – Aparare, ordine publica si siguranta nationala

Art. 25 Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza, escortarea şi supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de reeducare minori, în spitale-penitenciare, în secţii (ateliere) de producţie, în puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% din salariul de funcţie.

Art. 88 alin. (4) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 Nota ProLex:

Politistii nu erau mentionati la art. 25.

Majorarea de 40% pentru asigurarea continuitatii îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, nu era prevazut.

 

ProLex va inainta la Parlament amendamentele neacceptate de Ministerul Muncii.

Proiect lege salarizare 2017 trimis la Parlament

 

Comentarii

comentarii