sinTAXE fiscale 3 septembrie 2015

Reorganizare ANAF. Ce trebuie sa stii daca vrei restituirea taxei auto. Ce nu se spune despre noul cod fiscal. Acordarea unor despagubiri disponibilizatilor din ANAF.

Biroul vamal Zona Libera Curtici se desfiinteaza. Personalul va fi relocat la Arad si Timisoara

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor şi adresa Direcţiei Generale a Vămilor nr. 14295/SRDV/02.06.2015 (anexată) cu privire la procesul de desfiinţare a zonei libere Curtici-Arad, vă rugăm să ne comunicaţi dacă […]

Modificarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Cu data de 28.09.2015 s-a modificat structura organizatorica a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ordin_2422_28092015 Anexa1_ordin_2422_28092015 (1)

Modificarea numarului de posturi si a structurii organizatorice a ANAF conform HG 633/2015

Au fost emise ordinele ANAF ce cuprind modificarile aparute cu privire la numarul de posturi si structura organizatorica datorate infiintarii Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice prin OUG nr. 13/2015 si HG nr. 633/2015 pentru modificarea HG nr. 520/2013 si HG nr. 34/2009. OPANAF 2337_2015 modificare numar de posturi OPANAF 2338_2015 – modificare structura organizatorica

Solicitare dezbatere publica proiect acordare pauza de masa

Către, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice            Având în vedere prevederile art. 7 alin (9) din legea nr. 52 din 21/01/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre de guvern privind unele măsuri referitoare la desfășurarea […]

Propuneri referitoare la proiectul de hotarare de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală     Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă înaintăm propunerile şi observaţiile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. […]

Noul proiect de reorganizare a ANAF

In data de 14.09.2015 ora 13.00 la sediul Ministerului Finantelor Publice va avea loc dezbaterea proiectului de Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea H.G. nr. 520/2013, privind organizarea si functionarea ANAF. proiect HG nota de fundamentare structura organizatorica anexa mijloace de transport

Demers analiza oportunitate aprobare proiect de act normativ acordare pauză pentru masă de o oră

Avand in vedere proiectul de Hotarare de Guvern (anexat), prin care angajații din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate, autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice vor beneficia zilnic de o pauză pentru masă de o oră, în intervalul orar 13.00-14.00, care nu este inclusă în durata normală a timpului de muncă  si informatiile transmise […]

Solicitare masuri reorganizare ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, precum şi declaraţia dvs. din data de 02.09.2015 cu privire la reorganizarea acestei instituţii, vă rugăm să ne comunicaţi  care va fi […]

ANFP verifica situatia neincluderii sefului de tura in statul de functii

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică în ceea ce priveşte întocmirea statelor de funcţii la nivelul direcţiilor generale regionale a finanţelor […]