Solutia Ministerului Muncii pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite- instanta de judecata

Aveti atasata minuta prin care am solicitat conducerii Ministerului Muncii remedierea situatiei celor care lucreaza in locuri de munca in conditii deosebite dar nu este recunoscut acest fapt si totodata solutia care a fost data pe loc respectiv,instanta de judecata. Dupa ce vom primi raspunsul la solicitarea noastra, vom apela si la aceasta masura daca alta nu […]

Sporul de vechime este inclus in salariul minim?

Către, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale            Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2017, vă rugăm să ne comunicaţi dacă, începând cu luna februarie 2017, suma stabilită în bani la 1.450 lei […]

ANAF a suspendat concursurile de ocupare a posturilor vacante din cauza amanarii bugetului

Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a dispus amânarea organizării concursurilor de recrutare/promovare până la comunicarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către ordonatorul principal de credite pentru anul 2017 şi efectuarea unei analize a fondurilor bugetare, în vederea verificării încadrării în cheltuielile de personal aprobate, astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor […]

Solicitare rezolvare probleme profesionale

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, vă rugăm să asiguraţi toate măsurile necesare în vederea soluţionării principalelor probleme existente la nivelul angajaţilor din structurile vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi instituţiile subordonate. Cele mai importante probleme identificate în activitatea acestora sunt […]

Stabilirea aceluiasi nivel de salarizare, atat la nivelul aparatului propriu al ANAF cat si al directiilor generale regionale ale finantelor publice

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală           Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale art. art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 şi prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016, vă rugăm să luaţi toate măsurile în vederea egalizării nivelului […]

Important! Ce inseamna salarizare la nivelul maxim, conform ultimelor hotarari judecatoresti? Ce va face Pro Lex? Ce trebuie sa faca membrii de sindicat?

Nota Pro Lex: salarizarea trebuie facuta la nivelul maxim al functiei din categoria, familia profesionala din care face parte; diferenta de la salariul efectiv platit si pana la nivelul maxim al functiei trebuia achitata de la data intrare in vigoare a Legii nr. 71/2015 astfel cum a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Completul […]

Solicitare masuri reorganizare ANAF conform Strategiei anticontrabandă

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor şi declaraţiile în mass media ale vicepreşedintelui ANAF care se ocupă de activitatea vamală, cu privire la ,,măsurile incluse în Strategia anticontrabandă, care presupun un proces de […]

Solicitare masuri preconizate a fi luate ca urmare a reducerii cheltuielilor cu salariile pe 2017

Către, Ministerul Finanţelor Publice               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor precum şi proiectul de buget pe anul 2017 publicat pe site-ul dvs. prin care se prevede o reducere a cheltuielilor de personal inclusiv prin diminuarea fondului salariilor de bază, […]

Recalcularea salariului de baza prin includerea drepturilor stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală                 Având în vedere faptul că prin Decizia nr. 794 /15.12.2016 a Curţii Constituţionale (anexată) au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. 31 alin(12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, vă rugăm să […]

OUG 99/2017 salarizarea bugetarilor pentru 01.01-28.02.2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare    În vigoare de la 22 decembrie 2016   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1035 din 22 decembrie 2016. Nu există modificări până la 09 ianuarie 2017. Fişa actului Grupează […]