Stabilirea aceluiasi nivel de salarizare, atat la nivelul aparatului propriu al ANAF cat si al directiilor generale regionale ale finantelor publice

Către,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

          Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale art. art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 şi prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016, vă rugăm să luaţi toate măsurile în vederea egalizării nivelului maxim al salariului de bază prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, la nivelul tuturor angajaţilor agenţiei dvs. din cadrul aparatului propriu şi al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. Astfel aşa cum a statuat Curtea şi în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009 sau Decizia nr.415 din 14 aprilie 2010), institutia dvs. urmează să aplice şi să respecte cele stabilite de Curtea Constituţională, atât în considerentele cât şi în dispozitivul respectivei decizii.

Ca urmare, din momentul publicării deciziei sus-menţionate în Monitorul Oficial al României (data de 21 decembrie 2016),  trebuia să aplicaţi în mod direct prevederile referitoare la stabilirea aceluiaşi nivel maxim al salariului de bază pentru fiecare funcţie, grad, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, pentru personalul instituţiei dvs. din cadrul aceleiaşi categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent dacă acesta lucrează în cadrul aparatul propriu sau în cadrul instituţiilor subordonate.

Comentarii

comentarii