Intalnire sindicate-MAI referitoare la noua lege a salarizarii

În data de 24.07.2015 la sediul M.A.I. a avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii sindicatelor reprezentative  şi ai MAI, sub coordonarea d-lui Subsecretar de stat Chestor şef de poliţie Oprea Florea , ocazie cu care au avut loc discuţii pe tema Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în urma cărora ne-a fost comunicată anexa nr. 7 ,,Familia ocupaţională de funcţii bugetare din apărare, ordine publică şi siguranţa naţională”, ce cuprinde salariile de bază ale personalului din cadrul acestei ramuri.

În urma discuţiilor au fost stabilite următoarele :

  • Au fost analizate şi aduse amendamente la articolele din proiectul iniţial;
  • S-a stabilit o întâlnire cu toţi reprezentanţii din sistemul de apărare ordine publică şi siguranţă naţională , în vederea formulării unui punct de vedere comun referitor la prevederile noii legi a salarizării;
  • Forma finală rezultată în urma acestei întâlniri urmează a fi înaintată către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
  • Reprezentanţii sindicatelor au solicitat conducerii MAI şi analizarea posibilităţii elaborării unei legi speciale de salarizare numai pentru personalul din cadrul Familiei ocupaţionale de funcţii bugetare din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Legea salarizarii

Anexa VII grila salarii de baza

Comentarii

comentarii