Aplicarea nivelului maxim de salarizare la ANAF se lasa asteptata

Mai jos aveti mesajul presedintelui ANAF legat de amanarea aplicarii nivelului maxim de salarizare. Interesant este ca pana in prezent nu ne-a comunicat nimeni motivele intarzierii aplicarii acestuia, avand in vedere faptul ca am cerut informatii inca de la inceput. In concluzie, nici pe luna septembrie nu veti primi majorarile salariale. Recomandarea noastra este sa depuneti contestatii pana cand in sfarsit se vor depasi ezitarile, nesigurantele celor pusi sa aplice legea din cadrul ANAF.

Stimați colegi,

Sunt con
știent de importanța veniturilor salariale și vreau ca toate drepturile angajaților ANAF să fie respectate. În acest sens, am dispus toate mãsurile necesare punerii în aplicare, începând cu 1 august 2016, a prevederilor OUG nr. 20/2016 și OUG nr. 43/2016, dar acest proces a înregistrat un blocaj generat de caracterul interpretabil al dispozițiilor tezei a doua a art. 3¹ alin. (1³) din OUG nr. 57/2015, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Pentru eliminarea oricãror neclaritãți, ANAF a solicitat un punct de vedere avizat din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu privire la aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgențã a Guvernului nr. 43/2016, în calitatea sa de inițiator al acestui act normativ. Decizia nr. 23/26.09.2016, pronunțatã de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și justiție, va produce efectele prevãzute de dispozițiile Codului de procedura civilã.

Unicul obiectiv al demersurilor este eliminarea neclaritã
ților generate de caracterul interpretabil al actelor normative invocate, fiind în interesul comun al ANAF și al angajaților sãi ca prevederile legale sã fie aplicate în acord cu scopul pentru care au fost elaborate.

Vă asigur încă o dată de inten
ția mea de a asigura respectarea tuturor drepturilor legale ale funcționarilor Agenției.

Cu deosebit
ă considerație,
Drago
ș DOROȘ,
pre
ședinte

Teza a doua a art. 3¹ alin. (1³) din OUG nr. 57/2015, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.

Nota
Sunt dubii in ceea ce priveste situatia directiilor generale regionale ale finantelor publice in sensul ca nu ar avea acelaşi scop, nu indeplinesc aceleaşi funcţii şi atribuţii si nu s-ar afla la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar fata de ANAF.

 

Comentarii

comentarii