Solicitare niveluri maxime salarii de baza si respectarea prevederilor legale la stabilirea acestora

Către,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Prin prezenta revenim la adresa noastră nr. 10547/21.11.2016 şi vă rugăm să ne transmiteţi anexa centralizatoare la adresa dvs. nr. A.PRS 3415/11.11.2016, ce cuprinde nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată la nivelul direcţiilor regionale ale finanţelor publice.

De asemenea vă solicităm să luaţi toate măsurile necesare în vederea aplicării şi respectării prevederilor art. 31    din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, referitor la stabilirea salariilor de bază la nivelul maxim aflat în plată.

În acest sens, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a prevederilor legale sus-menţionate deoarece la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice au fost introduse şi alte criterii pentru acordarea nivelului maxim de salarizare în afara funcţiei, gradului profesional şi a vechimii, cum sunt unele sporuri ca de ex. cel de stabilitate, de condiţii grele, CFP sau frontieră.

Referitor la cele sus-menţionate, vă transmitem anexată adresa nr. DSI 14106/24.08.2016 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti.

adresa-anaf

Comentarii

comentarii