CCR: neconstitutional art.94 alin.(1) lit.n) din Legea nr.188/1999 ref la suspendarea f.p. cercetat disciplinar

27.03.2018 În ziua de 27 martie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.94 alin.(1) lit.n) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, având următorul […]

Solicitare intalnire dialog social cu conducerea ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   Având în vedere prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 şi în scopul asigurării unor relaţii de parteneriat între instituţia dvs. şi organizaţiile sindicale,  vă rugăm să fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social între reprezentanţii agenţiei şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor […]

Intalnirea de dialog social cu conducerea Vamii din 23.03.2018

In data de 23.03.2018 a avut loc o sedinta de dialog social intre conducerea Directiei Generale a Vamilor si reprezentantii Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor Pro Lex. Din partea Vamii au fost prezenti domnii Marius Atomei, director general si Aurelian Constantinescu-director al Directiei Supraveghere. Pe parcursul a patru ore au fost discutate o serie […]

Solicitare organizare examen promovare in functia publica

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 64 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă rugăm să ne comunicaţi dacă anul acesta veţi organiza examenul de promovare în […]

Solicitare plata salariu functie de conducere pentru angajatii care exercita temporar o astfel de functie

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti            Având în vedere prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi sesizările membrilor noştri de sindicat, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea achitării drepturilor salariale aferente funcțiilor de conducere tuturor persoanelor care exercită cu caracter […]

Solicitare intalnire dialog social DGV-PRO LEX

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Vămilor            Prin prezenta, vă rugăm să fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social, între reprezentanţii instituţiei dvs. şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, în vederea informării şi consultării reciproce cu privire la măsurile de soluţionare a […]

Solicitare informatii legate de reorganizarea MFP-ANAF

Către, Ministerul Finanţelor Publice               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, vă rugăm să ne comunicaţi  dacă instituţia dvs. urmează a fi supusă unui proces de reorganizare şi în caz afirmativ, care va fi situaţia, structura şi evoluţia probabilă a […]

Instanta: Obliga pârâta la stabilirea nivelului de salarizare în favoarea reclamanţilor funcţionari publici, în funcţie de nivelul maxim de salarizare, existent în cadrul categoriei profesionale, respectiv familiei ocupaţionale, pentru aceeaşi funcţie şi grad profesional.

Nr. unic (nr. format vechi) : 31833/3/2016 Data inregistrarii 10.02.2017 Data ultimei modificari: 21.02.2018 Sectie: SECTIA a II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte GROZA CRISTIAN PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR PRO LEX CU […]

Solicitare diminuare garantie in numerar

Către, Ministerul Finanţelor Publice   Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, conform cărora ,, Gestionarul are obligația de a constitui o garanție în numerar” şi ale art. 12 din acelaşi […]

Solicitare modificare legislatie asimilare salarii de baza

Către, Ministerul Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice şi erorile apărute în urma aplicării procedurii asimilării funcţiilor şi salariilor de bază din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice cu funcţiile şi salariile de bază din cadrul aparatului central […]