Cresteri salariale pentru politisti si personalul civil din MAI

Astazi 01 august ac a avut loc la Ministerl Muncii sedinta extraordinara a comisiei de dialog social pentru dezbaterea proiectului de OUG de modificare a Legii nr. 152/2017. Prin OUG se va majora salariile politistilor cu 10% si ale personalului contractual din MAI cu 15%. Masura are menirea de a elimina discrepantele salariale dintre militari […]

Ce trebuie sa faca angajatii din MAI in urma intrarii in vigoare a legii salarizarii 153/2017 pentru a nu pierde drepturi salariale

Legea 153/2017 Reîncadrarea personalului Art. 36. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi […]

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Parlamentul României adoptă prezenta lege.   CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune   Obiectul de reglementare Art. 1. — (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. (2) Prezenta […]

Propunerile Pro Lex la proiectul OMAI referitor la majorarea de 40% pentru asigurarea continuitatii de la domiciliu

Nota Pro Lex: MAI a acceptat propunerea sindicatelor in ceea ce priveste formula de calcul a orelor in care se asigura continuitatea serviciului de la domiciliu.     Nr. 109093/23.06.2017     Către Ministerul Afacerilor Interne Comisia de Dialog Social       Având în vedere proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind condiţiile de acordare […]

Proiect OMAI privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

Proiect OMAI  Nr._____ din ____.____.2017 pentru modificarea unor acte normative din domeniul  managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne       În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,   […]

OMAI privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul MAI planificat să asigure continuitatea serviciului de la domiciliu

MINUTA 14 06 2017 OMAI ref 40 la 100   Proiect OMAI nr.­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­             din           .2017   privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor […]

Ce se castiga si ce se pierde prin noua lege a salarizarii

Nota Pro Lex: Proiectul de lege a suferit modificari de la publicarea pe site-ul PSD, depunerea la Parlament, Senat, Camera Deputatilor. Proiectul a fost initiat de PSD, iar amendamentele au fost adoptate prin majoritatea PSD-ALDE-minoritati. Guvernul a fost reprezentat prin ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu. Din ceea ce am observat, toate amendamentele erau acceptate sau […]

Proiectul legii salarizarii dupa amendamentele aprobate la comisia de munca Camera Deputatilor

Legea salarizarii trimisa spre promulgare Amendamente aprobate la comisia de munca camera deputatilor Extras prevederi specifice politistilor Art. 7 b) solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzător funcţiei îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr.I-IX la […]

ÎCCJ: dreptul la plata tichetelor/voucherelor de vacanţă este condiţionat de alocările bugetare prevăzute cu această destinaţie în buget

Numărul dosarului: 4153/1/2016 –Data formării dosarului la ÎCCJ: 29.12.2016 Data inițială a dosarului: 29.12.2016 Materia juridică din care face parte obiectul dosarului: Litigii de muncă Secție: Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Obiectul dosarului:despăgubireObiectele secundare ale dosarului: – Stadiul procesual: Sesizare prealabilă –Părțile din dosar: SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR PRO LEX – ApelantData emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 03.05.2017 POLIŢIA LOCALĂ […]

Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea OUG nr. 9/2017 – drepturi noi pentru politisti ca urmare a mitingului SNPPC-ProLex

Art. I. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări și […]