IGPR ref. patrulele mixte, politist OP si politist local

Nr. 89090/28.07.2015

 

 

 

Stimate

Domnule comisar şef de poliţie Cornel Ciocoiu, director al Direcţiei  de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române

 

 

Având în vedere prevederile art. 101 din OMAI nr. 60/2010

(2) „Patrula se constituie din cel puţin 2 poliţişti desemnaţi din rândul celor care îşi desfăşoară activitatea în structuri ale Poliţiei Române cu atribuţii principale de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

   (3) În componenţa patrulei constituite potrivit alin. (2) pot fi incluşi suplimentar:

  1. a)poliţişti din cadrul altor structuri de poliţie decât cele cu atribuţii principale de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;
  2. b)studenţi sau elevi ai instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru formarea ofiţerilor/agenţilor de poliţie, poliţie de frontieră, respectiv a ofiţerilor/subofiţerilor de jandarmi.

   (4) În situaţii justificate, patrula poate fi formată dintr-un poliţist care îşi desfăşoară activitatea în structuri cu atribuţii principale de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi o persoană din cadrul structurilor prevăzute la alin. (3).

   (5) În cazul în care pentru activitatea de patrulare sunt disponibile efective ale Jandarmeriei Române şi/sau ale Poliţiei de Frontieră Române, acestea se utilizează de către poliţistul prevăzut la alin. (1) pentru constituirea de patrule mixte formate din cel puţin un poliţist şi un jandarm sau un poliţist şi un poliţist de frontieră.

Având în vedere faptul că, în mai multe localităţi din ţară, patrulele sunt constituite din echipe mixte formate dintr-un poliţist care îşi desfăşoară activitatea în structuri cu atribuţii principale de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi un poliţist local;

Având în vedere faptul că poliţiştii locali au atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, iar cursurile de pregătire în domeniu le-au urmat în şcolile de poliţie,

Prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi dacă echipele mixte formate     dintr-un poliţist care îşi desfăşoară activitatea în structuri cu atribuţii de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi un poliţist local contravine prevederilor OMAI nr. 60/2010.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

IGPR ref la patrule mixte

Comentarii

comentarii