Noi reglementări privind aplicarea statutului polițistului

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, normele de aplicare ale prevederilor Legii privind statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară. Noile norme de aplicare au în vedere schimbările aduse prin Legea nr. 81/2015, prin care au fost modificate și completate reglementările referitoare la acordarea recompenselor polițiștilor, procedura cercetării prealabile, stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare, activitatea Consiliului de disciplină.
Potrivit modificărilor aduse prin legea 81/2015, normele de aplicare a Capitolului IV – Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni, referitoare la recompense și răspunderea disciplinară, din Statutul polițistului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Astfel, în ceea ce privește acordarea recompenselor, Hotărârea aprobată astăzi stabilește că acestea se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil și principial, în scopul recunoașterii publice a meritelor polițistului care se evidențiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a misiunilor, precum și pentru motivarea personalului în vederea obținerii unor rezultate mai bune în activitatea profesională.
Totodată, prin actul normativ se instituie unele reguli privind parcurgerea procedurii disciplinare faţă de poliţiştii care au săvârşit fapte ce pot constitui abateri disciplinare. Astfel, se reglementează răspunderea disciplinară, respectiv: cadrul procedurii disciplinare, citarea polițistului cercetat, exercitarea drepturilor poliţistului cercetat, suspendarea şi încetarea suspendării procedurii disciplinare, desemnarea unor persoane în cadrul procedurii disciplinare (criterii de desemnare, cazuri de abţinere şi recuzare a polițiilor implicaţi în procedura disciplinară), termene procedurale; 
Menționăm faptul că Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul normativ specific raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, printre care şi aspecte referitoare la răspunderea disciplinară.
Tot în ședința de astăzi, printr-o altă Hotărâre, Guvernul a modificat și completat Hotărârea nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști. Hotărârea de Guvern stabilește un nou model al legitimației de serviciu pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la Direcția Națională Anticorupție. Legitimația de serviciu va conține numele și prenumele titularului, prenumele tatălui acestuia, gradul profesional și fotografia acestuia. De asemenea, va conține precizarea “POLIȚIA JUDICIARĂ-Direcția Națională Anticorupție”, precum și data emiterii și data până la care este valabilă.

Comentarii

comentarii