Stabilirea noilor salarii de baza din 01 august 2016

Buna ziua.
 
Referitor la ultimele informatii legate de stabilirea noilor salarii de baza ce vor fi acordate suntem in masura sa va aducem la cunostinta urmatoarele:
 
-începând cu luna august 2016, personalul va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază pentru aceeasi funcţie, grad profesional si gradaţie de vechime din cadrul instituţiei publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
 
-funcţiile sunt cele prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 
-prin instituţie publică se înţelege acea instituţie cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii publice subordonate. Asa cum este cazul DGRFP –urilor aflate in subordinea ANAF;
 
-prin activitate în aceleași condiții  se înțelege activitatea desfasurata deaceeași funcție,  același grad si are același act normativ în temeiul căruia afost stabilit salariul de bază.
Pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază din cadrul instituţiei respective, se vor lua în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti.
 
Persoanele care vor beneficia de noile salarii de baza vor primi un act administrativ prin care sunt stabilite acestea.
 
Urmare celor mai sus-prezentate, va rugam sa verificati noile nivele ale salariilor de baza ce v-au fost acordate incepand cu data de 01. August 2016 si in cazul in care aveti informatii legate de existenta unui salariu mai mare decat cel acordat, va rugam sa ni le transmiteti pentru a declansa procedura contencios-administrativa in vederea remedierii acestei situatii.
 
         Precizam ca am solicitat nivelul salariilor maxime existente din cadrul DGRFP-urilor pe functie , grad si vechime , dar pana in prezent nu am primit asemenea informatii.
 
 Multumim tuturor celor care ne-au sesizat problemele lor profesionale si asteptam in continuare sa  ne transmiteti  solicitarile dvs. pe adresa sindicatului.
 
Mai multe informatii legate de acest subiect dar si altele din domeniu puteti vedea la emisiunea sinTAXE FISCALE din aceasta saptamana pe canalul Youtube si Facebook (Prolexvama Sindicat).
 
De asemenea nu uitati sa vizionati emisiunile PROLEX TV pe canalul Youtube (prolex tv) si Facebook (Pro Lex), ce va prezinta ultimele evenimente si informatii aparute in domeniul  legislativ si profesional.

Comentarii

comentarii